AETHERA ESMERALDA

Kulturni centar Rex | 9.4.2001. - 9.4.2001.
Produkcija
KC REX
Organizacija
Kulturni centar Rex
prvi deo Projekta "Objektivna drama" u saradnji sa Teatrom Specchi e memorie iz Milana rezija: Massimo Gianetti igra: Tatjana Pajovic teatar kao prostor pitanja - mišljenja u akciji, teatar kao trenutak opservacije sebe…

...