Predstava ,,Vrste"

Kulturni centar Rex | 30.9.2016. - 30.9.2016.
Predstava je nastala kao rezultat projekta koji se bavi uključivanjem mladih umetnica iz oblasti savremene igre u profesionalni rad, a sve iz potrebe da se mladi ljudi koji se edukuju ili žele da se bave savremenim plesom osnaže i predstave publici.

Predstava fokusira njihov odnos prema savremenom plesu i plesnim institucijama, njihovo sagledavanje (trenutnog) stanja na plesnoj sceni, poimanje budućnosti, izbore i odluke sa kojima su morale da se susretnu kao i njihov pogled na ono što im je u polju umetnosti ponuđeno da se time bave ili konzumiraju.

 
Vrste su koautorski produkt, u kome koreografkinja uz podršku dramaturga zadaje okvir i principe, a izvođači određuju parametre kao što je tekst, ritam, pauze, stepen prisutnosti i izostanka. Izvođači (autentično) odgovaraju na razne zadatke, saopštavaju svoja iskustva, ali ih stavljaju u širi društveni kontekst. Predstava delom pokušava da ponudi odgovor na spoj generacijski raznorodnog tima, gde se (in)direktno unose razne reference i gde nije uvek jasno ko govori i kome se obraća, gde su zadaci višesmerni i odgovori se mešaju. Time se potencira i ukida specifičnost, a izbegava narativna struktura. Istražuju se nove vrste, koje su konstrukt, pa samim tim i neuhvatljive.
 

video: https://vimeo.com/161889301