RSS

RSS predstavlja najjednostavniji način automatskog preuzimanja informacija sa izabranih sajtova.

Sve što je potrebno da biste dobijali informacije o promenama na željenim sajtovima potrebno je da imate neki od RSS čitača (naša preporuka su, na primer, Feedreader, Sharp Reader, Omea reader i slični). Ovi programi su besplatni i jednostavni za instaliranje i korišćenje.

Potrebno je samo da odaberete rss-feed koji vas interesuje od dole navedenih i iskopirajte link u vaš RSS čitač.

Odaberite rss-feed koji vas interesuje i iskopirajte link u vaš rss program.

Program: http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/rss.html

Preporuke: http://www.rex.b92.net/sr/preporucujemo/rss.html