"JavaSvet"

Kulturni centar Rex | 15.4.2008. - 15.4.2008.
sastanak: predavanje, prezentovanje i obuka Java tehnologija JavaSvet je otvorena Java zajednica, za otvorene Java ljude. Nastanak i razvoj prati ideja o formiranju aktivne organizacije Java programera i firmi koje se bave Javom, radi efikasne razmene znanja, ideja i dragocenog iskustva.

JavaSvet radi i na tome da okupi kvalitetna, moderna i pouzdana rešenja i projekte zasnovane na Java tehnologijama. Podjednaka pažnja je rezervisana za akcije kojima se popularizuje Java, edukuje IT populacija i informišu klijenti kojima su potrebna moderna rešenja..

Jedan od ciljeva udruženja građana "JavaSvet" je da kroz redovne sastanke radi na razmeni dragocenih iskustava i daljem usavršavanju razvijaoca Java aplikacija, obučava i edukuje početnike i da popularizuje programski jezik Javu i moderne Java tehnologije. Predavači bi bili profesionalni razvijaoci aplikativnih programa u Javi. Time bi se doprinelo razmeni dragocenih znanja i iskustava u radu sa Java tehnologijama što je izuzetno važno za profesionalne razvijaoce Java programa, edukaciji početnika, kao i  prezentacije Java aplikacija, projekata, firmi koje se bave Javom na ovim prostorima. Akcenat ce biti stavljen na praktična iskustva programera i softver arhitekta u vezi izrade troslojnih web aplikacija. JavaSvet zajednica je zvanično započela sa radom 19. maja 2004. Od novembra 2004., JavaSvet postoji kao zvanična registrovana neprofitabilna nevladina organizacija (udruženje građana). JavaSvet je i zvanična Java Users Group (JUG), registrovana na Sun-ovom sajtu.

dodatni info na igor.spasic@gmail.comhttp://www.javasvet.net