O Rexu

REX je centar za savremenu umetnost i angažovanu kulturnu praksu. Zajednički cilj REXovih projekata je da se osnaže i ohrabre pojedinci, grupe i inicijative da izraze i realizuju svoje ideje, i da, razvijajući razumevanje za društvene odnose, koriste svoje znanje i veštine na kreativan način.

REX podržava i predstavlja projekte i programe savremene angažovane umetnosti i kulture u sopstvenoj produkciji ali i u saradnji sa srodnim inicijativama, organizujući i ugošćavajući debate, prezentacije, izložbe, koncerte, pozorišne i plesne predstave. Osim za javne programe, REX je otvoren i preko dana za srodne inicijative i organizacije, aktiviste i aktivistkinje koji koriste prostor za pripremu projekata, sastanke, probe i radionice. Naročita pažnja je posvećena edukativnim programima i programima za mlade.

REX je osnovan 1994. godine na inicijativu Radija B92 sa namerom da postane mesto prezentacije i produkcije savremene lokalne umetničke scene, ali i mesto razmene i učenja.

REX sarađuje sa kolegama širom Srbije, ali i sa kolegama iz regiona i Evrope. REX je partner Ministarstvu kulture Republike Srbije u projektu Mapiranje i afirmacija projekata i procesa interkulturnog dijaloga. REX je član asocijacije organizacija i inicijativa "Nezavisna kulturna scena Srbije", neformalne regionalne mreže Clubture (Hrvatska) i Mreže nezavisnih centara Evrope TEH. REXov filmski festival SLOBODNA ZONA je član Mreže Festivala filmova o ljudskim pravima, Human Right Film Network. Rex je član neformalne evropske mreže za mobilnost mladih umetnika "Pépinières européennes pour jeunes artistes" sa bazom u Francuskoj. Takođe, REX aktivno učestvuje u Evropskom volonterskom servisu EVS razmenjujući volontere sa evropskim kulturnim centrima.