„LGBT populacija i Parada ponosa", promocija knjige i diskusija

Kulturni centar Rex | 20.12.2014. - 20.12.2014.
Centar za kvir studije i Kulturni centar REX Vas pozivaju na promociju knjige sa rezultatima istraživanja „LGBT populacija i Parada ponosa" i na diskusiju o rezultatima istraživanja.

 

 

Centar za kvir studije i Kulturni centar REX Vas pozivaju na promociju knjige sa rezultatima istraživanja „LGBT populacija i Parada ponosa" i na diskusiju o rezultatima istraživanja. 

„Centar za kvir studije" sproveo je početkom 2014. godine četvoromesečno istraživanje „Parada ponosa i LGBT populacija", ispitujući stavove pripadnika/ca LGBT populacije o Paradi ponosa. Istraživanje je spovedeno preko upitnika (kvantitativni deo istraživanja) i fokus grupa (kvalitativni deo).

U subotu 20. decembra 2014. sa početkom u 14h, u Kulturnom centru Rex biće predstavljena knjiga sa rezultatima istraživanja. Svi/e zainteresovani/e za učešće u ovom događaju mogu dobiti rezultate istraživanja unapred, i putem elektronske pošte (pisati na... ...). Prisutnima će biti ukratko preneseni i utisci sa dosadašnjih prezentacija i diskusija, održanih tokom godine u Crnoj kući u Novom Sadu, Medija centru u Nišu i Alternativnom centru za devojke u Kruševcu. 

Rezultati istraživanja su detektovali različita mišljenja ispitanika/ca o brojnim aktuelnim temama vezanim za borbu za ostvarenje prava LGBT populacije kao i izvesnu međuzavisnost preovlađujućih pozicija i stavova (npr. uočljive veze između stepena "autovanosti" ili uključenosti u rad nvo - i stavova o javnim manifestacijama). Od posebne su važnosti uočeni odnosi između nesumnjivih prioriteta najvećeg dela populacije kao što je zaštita od različitih oblika nasilja ili diskriminacije i konkretnih pravno-političkih ili aktivističkih metoda koje se u pojedinim grupama smatraju najadekvatnijim odgovorom i odbranom.

Istraživanje će omogućiti dalja promišljanja tema kao što su: samorazumevanje LGBT zajednice; prioriteti u sagledavanju i poboljšanju njenog položaja u društvu, pravnom sistemu, medijima i javnosti uopšte; koncepcijski i organizacioni pristup rešavanju opštih i individualnih problema sa kojima se uobičajeno susreću njeni pripadnici i pripadnice; uloga, potencijal i uticaj organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom; veze LGBT problematike sa širim socijalnim i političkim poljem i pitanjem političke odgovornosti; regionalne specifičnosti odnosa prema nekim opštim problemima itd. Istraživanjem je otvorena i mogućnost zajedničke analize nekih potencijalno kontradiktornih rezultata kao i razmatranja izabrane metodologije.

Rezultate istraživanja će predstaviti Marijana Stojčić, kratak izveštaj sa održanih prezentacia daće Aleksandar Stojaković i Tanja Marković a diskusiju će moderirati Nebojša Milikić (KC REX).

Vaše prisustvo i učešće svakako će doprineti adekvatnoj percepciji i afirmaciji ovog projekta.

Solidarni pozdrav do viđenja u subotu!

Istraživački tim:
Marijana Stojčić, Marija Radoman, Tanja Marković, Sunčica Vučaj, Aleksandar Stojaković