"mFAZA STVARNOSTI- umetnost je stvarnost"

Kulturni centar Rex | 18.7.2002. - 20.7.2002.
Radionica Buto plesa radionicu drži Ryizo Fukuhara (Japan)

Organizacija: PUNKT za umetnicki eksperiment i Kulturni centar REX