"Zapadnoevropski zakoni" - u političkim i ideološkim okolnostima

Kulturni centar Rex | 18.11.2018. - 18.11.2018.
Pozivamo vas na razgovor o umetničkom radu koji je od juna do novembra izlagan čak pet puta u različitim institucionalnim kontekstima: na studentskoj izložbi FLU (u dve odvojene selekcije), zatim na izložbi “Napuštanje bezbednog režima” u Gete institutu, izložbi “Perspektive XXXIV” u Nacionalnoj galeriji, i aktuelnoj izložbi “Umetnost u doba klasnog rata” u Ostavinskoj galeriji.

Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima

Sudeći makar i po ovako intenzivnom prihvatanju i kontinuiranoj afirmaciji od strane različitih kustoskih pozicija i koncepata, rad očigledno uspeva da ukaže na neuralgičnost teme i problema ljudskih prava u vladajućim ideološkim i političkim mrežama i hijerarhijama. Međutim, rad postavlja publiku i kritiku pred pitanje koje, kao i svaki toaletni papir, ima više slojeva a i više mogućih primarnih ili sekundarnih upotreba i zloupotreba.

Kristina Janjić "Zapadnoevropski zakoni"
Kristina Janjić "Zapadnoevropski zakoni"

Uz odgovarajuću teorijsku pripremu i nakon uvodnog izlaganja autorke, pokušaćemo da diskutujemo ovaj rad i njegova transparentna ili latentna čitanja, značenja i razumevanja.

Kristina Janjić rođena je 1991. godine u Vranju. Studentkinja je prve godine doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je završila i master i osnovne studije, u klasi prof. dr Milete Prodanovića. Školske 2016/2017 godine, provela je semestar na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti u Parizu u klasi profesora Fransoe Boaroa. Učestvovala je na sledećim izložbama: 2016. na izložbama Modus Operandi Vernisage i Tashiba Exposition na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti u Parizu, 2017. Inter/Akcija u Galeriji Doma omladine u Beogradu, projekat u saradnji sa studentima istorije umetnosti sa Filozofkog fakuleta u Beogradu, 2018. Napuštanje bezbednog režima u nemačkom kulturnom centru Gete institut, 2018. na izložbi Perspektive XXXIV u Nacionalnoj galeriji u Beogradu i 2018. na izložbi Umetnost u doba klasnog rata u Ostavinskoj galeriji u Beogradu.