"Žrtve torture - rehabilitacija, reparacija i lično iskustvo"

Kulturni centar Rex | 26.6.2002. - 26.6.2002.
Organizacija
Cinema Rex
okrugli sto, 17:00 - 20:00 organizator: IAN - Medunarodna mreža pomoći

...