AETHERA ESMERALDA

Kulturni centar Rex | 4.6.2002. - 4.6.2002.
Organizacija
Cinema Rex
Prvi deo Projekta "Objektivna drama" u saradnji sa Teatrom Specchi e memorie iz Milana rezija: Massimo Gianetti igra: Tatjana Pajovič

...