BACKYARD RESIDENCIES!

Kulturni centar Rex | 3.4.2005. - 5.5.2005.
Organizacija
Kulturni centar Rex
prezentacija Do 5. maja otvoren je konkurs za 6-8 nedeljni program boravka i rada umetnika u jednom od tri sledeća centra/grada u regionu: Vector Association, Iasi (Rumunija), Platform Garanti Contemporary Art Centre, Istanbul (Turska) i Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad-Beograd.

Cilj programa je da omogući upoznavanje i saradnju umetnika i umetničkih institucija iz Jugoistočne Evrope i pojača interes za kulturna i umetnička pitanja karakteristična za ovaj region. Radom u izabranim gradovima i centrima teži se uspostavljanju nove platforme za produkciju radova koji bi imali lokalni značaj. Prioritet će biti dat projektima koji se baziraju na istraživanjima obavljenim tokom boravka umetnika u navedenim mestima. Boravci se mogu realizovati u periodu od juna 2006. do juna 2007. godine.

Na prezentaciji će biti više reči o konceptu programa, uslovima konkurisanja i organizacijama kod kojih se program realizuje.

Prezentaciju će voditi koordinator ovog programa Branislav Dimitrijević, kome se možete obratiti i za detaljnije informacije u vezi konkursa (branko@bgdmail.com).