CIRKUSFERA video

Kulturni centar REX | 25.2.2009.
Francuski Novi cirkus / put kroz savremenu produkciju Novog cirkusa u Francuskoj za 65 minuta

Inicijativa za Novi cirkus u Srbiji u februaru započinje redovna prikazivanja video materijala koji ovu izuzetnu umetničku formu  približavaju domaćim artistima i publici.

Biće prikazan video program koji je izdala  AFAA (Association Francaise d'Action Artistique) pod nazivom Regards sur les Arts du Cirque en France (Pogled na umetnost cirkusa u Francuskoj). U ovom dvodelnom izdanju, ukupnog trajanja 65 minuta, predstavljene su 24 trupe Novog cirkusa iz Francuske: Compagne Jerome Thomas, Collectif AOC, Pocheros, Les Acrrostiches,  Compagne Vent d'Autan, A & O, Compagne Cahin-Caha, Cirque Anomalie, Cirque Plume, Cirque Baroque, Compagnie Non Nova, Compagnie Pre-O-C-Coupe, Les Arts Sauts, Francois Chat "...Et Compagne",  Compagne Chant de Balles/CdB, Les Colporteurs, Cie. Festina Lente- Francesca Lattuada, Cirque Desaccordie, Compagne de l'Ebauchoir, Cirque Ici, Theatre du Centaure, BP Zoom, Les Cousins, Les Nouvaux Nez.

Ovo nisu jednostavni isečci iz predstava nego samostalni video-klipovi koji prikazuju svu umetničku tananost, izvođačku veštinu, raznolikost i kompleksnost izraza Novog cirkusa i daju sveobuhvatan uvid u njegove domete u Francuskoj. Od duhovitih nastupa žonglera na ulici, preko kompleksnih grupnih nastupa na trapezu i svili praćenih izuzenim muzičkim (glasovnim i instrumentalnim) izvođenjima, do kombinacije telesnog artizma i repa; od telesne veštine od koje zastaje dah do kompleksnih struktura koje su 'samo' alat za pričanje (društveno angažovanih) priča / izvođenje dramske tradnje.

Realizovano u saradnji Cirkusfere, Kulturnog centra REX, Ministarstva kulture Republike Srbije, neformalne inicijative 42 feet (13 m).

Nadamo se da će, uz predstavu i radionicu Ezec Le Floc'h-a koji u Beograd dolazi na inicijativu Francuskog kulturnog centra, te naše napore da se tokom godine pred ovdašnjom publikom pojavi i trupa Makadam Kanibal, 2009. biti početak kako afirmacije Francuske kao jedne od zemalja nosioca ovog savremenog umetničkog izraza tako i saradnje artista i kulturnih menadžera iz Srbije i Francuske koji se njom bave.