Pretraži arhivu
Januar 2020

Kulturni centar Rex 16.1.2020.

Gde su bili šta su radili: Noa Treister, Pariz, žuti prsluci

Tokom oktobra i decembra 2019 Noa Treister boravila je u Parizu, gde se pridružila žutim prslucima u demonstracijama kao i u drugim događajima i diskusijama, uključujući i velike sindikalne demonstracijae 17. decembra koje su pratile štrajk koji se do dan danas održava.
Kulturni centar Rex 24.1.2020.

Silvan Lazaris: Može li Antropologija imena nositi Žuti prsluk?

Učitelj neznalica i njegovi komiteti u okviru projekta "Uslovi za mir", poziva vas na predavanje: Može li Antropologija imena nositi Žuti prsluk ? Sylvain Lazarus
24.1.2020.

Silvan Lazaris: Može li Antropologija imena nositi Žuti prsluk?

Učitelj neznalica i njegovi komiteti u okviru projekta "Uslovi za mir", poziva vas na predavanje: Može li Antropologija imena nositi Žuti prsluk? Sylvain Lazarus
Kulturni centar Rex 28.1.2020.

Umetnički rad u p.i. okruženju – Danilo Prnjat "Tržišne reforme"

Mural “Tržišne reforme” podrazumeva crtež na zidu velikih dimenzija na kome su predstavljene naočare članova CK KPJ - učesnika u donošenju čuvenih Amandmana na Ustav iz 1963, 1967. i 1968. godine. Rad povezuje dva naizgled nespojiva, ali realno prisutna konteksta – privatnu školu koja se bavi problemima sticanja znanja, vizuelnog opažanja, mišljenja i oblikovanja i, državnu bolnicu - ortopediju koja procesuira hendikepirana i povređena tela u pravcu njihovog izlečenja ili dogradnje. U tom smislu, izabrani motiv - produžetak tela - naočare simbol su koji pokušava da spoji ova dva konteksta – fizički (materijalni) hendikep oka (istorijska uslovljenost) i metaforički hendikep mogućnosti gledanja u situaciji potrebe za nadogradnjom istog (sticanje znanja u privatnoj školi)