Đenova - crvena zona i Buntovničke boje - Prag 2000

Kulturni centar Rex | 9.9.2011. - 9.9.2011.
Filmske projekcije u okviru serije događaja SIGNALI OTPORA

 

19:00

Đenova - crvena zona [2001, 65min]
realizacija Indymedia
Genoa - Red Zone

U julu 2001. lideri osam svetskih najmoćnijih nacija (G8) susreli su se u Đenovi. Okružen čeličnom ogradom koja je označila zonu kojoj nema pristupa, centar grada je postao poligon za brutalan krvavi vikend. Uprkos neviđenom stepenu obezbeđenja, preko 300.000 demonstranata je udružilo snage i pokazalo svoje nezadovoljstvo vladajućim sistemima na čelu sa G8, koji sve više sliče diktaturi, vođeni jedino idejom uvećenja profita. Radeći na preko 160 sati materijala sa protesta koji su snimile „uradi sam" video ekipe, međunarodne grupe filmadžija iz Italije, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva bile su rešene da prikažu događaje koji su pratili te brutalne dane u Đenovi. Stoga, kao rezultat, ovaj film predstavlja radikalan narativ o stvarima koje su prethodile dešavanjima, samom dešavanju na ulicama, a završava dugoročnom borbom za pravdu nakon demonstracija.

 

20:30

Buntovničke boje - Prag 2000 [2000, 84min]
realizacija: Indymedia
Rebel Colours - Prague 2000

Prikazuje okupljanje demonstranata u septembru 2000. protiv sastanka Međunarodnog monetarnog fonda - MMF na konferenciji Svetske banke u Pragu. Film nudi intervjue sa aktivistima i demontrantima sa južne hemisfere koji kritikuju i optužuju politiku MMF-a i Svetske banke, dok u isto vreme prati pripreme za akciju u Pragu, sam dan protesta i posledice.

 

 

O projektu SIGNALI OTPORA

Projekat 'Signali otpora' bavi se kolektivnim umetničkim, dizajnerskim i aktivističkim praksama koje bi se mogle opisati kao kreativni otpor. Te prakse predstavljaju kolektivnu kreativnost angažovanu u društvenim i političkim pokretima kod nas i širom sveta, od kraja 1990-ih godina do danas. Projekat se bavi odnosom između društvenog/političkog angažmana i estetike, i razmatra načine na koje je moguće kolektivnim estetskim rešenjima doprineti uspešnosti društvenog pokreta. 'Signali otpora' ukazuju na značaj kreativnog delovanja, estetske intervencije, (samo)organizovanja i na potrebu za revitalizacijom često zaboravljenih kategorija poput solidarnosti i su-delovanja u savremenom društvu.

Serija istoimenih događaja je proistekla iz prve izložbe 'Signali otpora' realizovane u Londonu 2009. godine, sa ciljem da se predstave i promovišu kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti iz različitih delova sveta u vremenu dominacije kapitala.

Jedan od najočiglednijih primera kreativnog otpora je pobuna Zapatista koji su 1994. izašli iz džungli meksičke pokrajine Chiapas i pokrenuli pobunu protiv neoliberalizma. Svojom kreativnošću i jezikom inspirisali su aktiviste širom sveta, koji su odlučno razvijali nove strategije i mreže iz kojih je potekao niz globalnih akcija. Tako je svetsku pažnju privukla, u novembru 1999. godine, direktna akcija aktivista, ekologa i sindikalaca koja je prekinula sastanak Svetske trgovinske organizacije u Sijetlu i tako zaustavila novi trgovinski ciklus kapitalističke globalizacije.

Na našim prostorima, otpor je prisutan već duže vreme u drugačijem kontekstu i drugačijim oblicima. Ovom serijom događaja se želi, ne samo da se iskorači iz okvira pukog sagledavanja kulture protesta koja je nastala u određenom periodu, već i da se podstakne na aktivno promišljanje i razvoj kreativnih strategija otpora u savremenom trenutku. Kako je otpor konstanta mislećeg društva, ovo je i pokušaj da se istakne progresivna i kritička pozicija dizajna i razvoj njegove angažovane dimenzije u kreiranju humanijeg društva. Razlog za otpor uvek postoji!

Radionica sito-štampe 'Signali otpora', prezentacija rada i razgovor sa članovima kolektiva 'Cactus' i 'Škart', projekcije filmova u Omladinskom centru CK13, Novi Sad, predstavljaće 4. deo Festivala samoorganizovanja http://www.organizujse.org koji organizuje Omladinski centar CK13, u saradnji sa kuda.org, Novi Sad & Kulturnim centrom Rex, Beograd.

 

Produkcija:

Centar_kuda.org, Novi Sad,

Kulturni centar REX, Beograd

 

Grafičko oblikovanje:

Škart


Partneri:

Omladinski centar CK13, Novi Sad,

Drugo more, Rijeka,

Festival samoorganizovanja,

Fond "Jelena Šantić", Beograd

Štamparija Gigant, Novi Sad

Daniel Print, Novi Sad

 

 

Program podržali:

Ministarstvo kulture RS

Grad Novi Sad