EXPLICIT MUSIC predstavlja Luka Prinčič: OZIRANJA (RETROSPEKTIVE): Maya Deren, 60 min, Slovenija

Kulturni centar Rex | 12.4.2010. - 12.4.2010.
Audiovizuelni performans uzivo CHINCH - Inicijativa za savremenu muziku u okviru projekta Explicit music, uz saradnju Kulturnog centra Rex, predstavlja performans Oziranja (Retrospektive) slovenačkog multimedijalnog umetnika, kompozitora i programera Luke Prinčiča. RETROSPEKTIVE istražuju odnos savremenog umetnika prema istoriji stvaranja, umetnosti i, naročito, avangardnom filmu 20. veka.

Postmoderna savremenost često podržava apatiju u vezi sa istorijskim sećanjem, dok postmodernizam kritički dokonstruiše Velike Istorije da bi umetnik mogao da napravi svoje sopstvene mikro odnose sa istorijom. Retrospektive predstavljaju okvir za takve postavke, u kojima je okruženje savremenosti medijski i slikovno prezasićeno u dijalogu sa istorijom. Istovremeno, istorija oplemenjuje savremenost kroz montažu, deformaciju, dekonteksualizaciju, rekonstrukciju, i remiksovanje - kreativne [re-]interpretacije - kao i kroz odavanje počasti starom preipitivanjem novog i obratno.

Performans se sastoji od stvaranja uživo, montaže i obrade pokretnih slika Maje Deren (Maya Deren) u kombinaciji sa autorskim zvukom i muzikom. Performans se kreće na liniji između pitanja o ritualu (transcendencije, gubitka sebe?), bipolarnosti muškarca i žene (konstrukcija roda, Eros Tanatos?), i percepcije vremena kroz prostor i pokret (horizontalni i vertikalni, slika-pokret, slika-vreme?).

O izvođaču: Luka Prinčič je muzičar, dizajner zvuka i medijski umetnik. Kao kompozitor, performer i programer, radi u polju zvuka i intermedija. Uglavnom je usresređen na kreaciju i izvođenje zvuka/noise-a/muzike, audiovizuelnih i i elektroakustičnih performansa i intermedijalnih intervencija u fizičkom i mentalnom emotivnom prostoru. Isprepletana polja njegovog rada uključuju Pure Data radionice, interaktivno instalaciono programiranje, video i montažu, audio video saradnje, slobodna muzička izdanja za web izdavače, streaming tehnologije i razvijanje i korišćenje slobodnog softvera. Njegov rad je uglavnom fokusiran na lično promišljanje i društveno kritičko korišćenje novih tehnologija u modernom audiovizuelnom performativnom kontekstu.

http://viator.si

Maya Deren (1917-1961), rođena u Kijevu (Kiev), bila je američka avangardna rediteljka, montažerka, performerka, teoretičarka filma, plesačica, pesnikinja i fotografkinja, čiji se prvi kratki film Zamke popodneva (Meshes of the Afternoon) smatra početkom američke eksperimentalne filmske avangarde. Njen poslednji (posthumno montiran) je istraživao vudu rituale na Haitiju.