GDE SU BILI: Aleksandar Matković, putovanje u političku ekonomiju fašizma

19h | 14.10.2020.
Produkcija
Gde su bili šta su radili
Organizacija
Govorni programi
Nastavljamo naš program upoznavanja stručne i šire publike sa profesionalnim iskustvima stečenim tokom boravaka i saradnji naučnih i kulturnih radnika i radnica, umetnika i umetnica, aktivistkinja i aktivista u inostranstvu.

Aleksandar Matković je tokom 2018. i 2019. godine bio na dva istraživačka boravka na Humbolt Univertzitetu u Berlinu (najpre na Institutu za filozofiju 2, a potom na Departmanu za Istoriju jugoistočne Evrope), u okviru stipendije DAAD, odnosno međunarodne nagrade "Civil Society Scholar Award", koju je potom dobio za doktorsku disertaciju. Pored aktivističke scene, u Berlinu je imao prilike da upozna savremene istoriografije nacizma, a pohađao je i nekoliko kurseva (o infrastrukturama evropskog imperijalizma, istoriji krize 2008. i oblicima neslobodnog rada u kapitalizmu). Na temelju ovih istraživanja je izveo i završio doktorat o debatama o političkoj ekonomiji fašizma u okviru Frankfurtske škole, koji je u septembru 2020. odbranio pri Slovenskoj Akademiji nauka i umetnosti u Ljubljani.
Tema doktorske teze “Fašistička apstrakcija: uloga rada u političkoj ekonomiji fašizma”, osmišljena je 2015. godine u Grčkoj, za vreme Sirizinih okršaja sa EU, kada je pretio kolaps ekonomije i kad je Zlatna zora zauzimala sve veći i bitniji prostor u političkim borbama. Matković je tada pokrenuo i program “Ka novom (anti)fašizmu” ispred Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu koji je obustavljen 2017. godine.
 
//
 
Aleksandar Matković (1988) je filozof, aktivista i istraživač saradnik pri Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Pisao je o savremenom marksizmu i političkoj ekonomiji fašizma, iz čega je i nedavno odbranio doktorat u Ljubljani, pri Post-diplomskoj školi Slovenske akademije nauka i umetnosti. U toku studija, bio je 2 puta gostujući istraživač na Humbolt Univerzitetu u Berlinu i dobitnik je međunarodne nagrade "Civil Society Scholar" za doktorski rad. Od 2014-2020. je bio zaposlen na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, i koordinator Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu. Jedan je od osnivača Studentskog pokreta Novi Sad i platforme http://xn--zajedniko-rfb.org/ Redovno vodi blog "Research & Alternatives".

//