GDE SU BILI, ŠTA SU RADILI

Kulturni centar Rex | 21.12.2011. - 21.12.2011.
Ana Džokić i Marc Neelen (STEALTH.unlimited)

STEALTH.unlimited, arhitekturalno-aktivističko-beogradsko-roterdamski duo Ane Džokić i Marka Neelena, poslednjih godina intenzivno gostuje i radi širom Evrope, ponekad i van nje. Osmišljavajući, projektujući i kurirajući raznovrsne projekte i programe kao što su holandski paviljon na Venecijanskom bijenalu (2008); segment posvećen savremenom urbanom razvoju u regionu, u okviru 4. Bijenala u Tirani (2009); izgradnja kulturnog punkta od recikliranih materijala u slamu u Medelinu, Kolumbija (2011); ko-generisanje urbanističke fikcije za Bordo 2030. godine (2011), pripremajući i izvodeći niz projekata, izložbi, istraživanja u regionu (kao što su Gradski registar, A(u)kcija u Novom Sadu, platforma Ko gradi grad? u Beogradu, Koliko skoro je sada? u Ljubljani), duo STEALTH.unlimited kroz intenzivnu saradnju sa brojnim zainteresovanim pojedincima i pojedinkama, organizacijama i institucijama, proširuje razumevanje toga šta arhitektonski i urbanistički angažman može biti danas. Ana i Mark će, brojnim ilustracijama i kroz razgovor sa kolegama, koleginicama i publikom podeliti neka od najinteresantnijih iskustava iz najsvežijih projekata: realizacije Kulturno-razvojnog punkta #1 u Medelinu, Kolumbija (na fotografiji), izložbe i prostorne intervencije u (Dis)assembled u Geteborgu, Švedska i izložbe Bilo jednom u budućnosti rađene u okviru festivala Evento u Bordou, Francuska.