GDE SU BILI, ŠTA SU RADILI

Kulturni Centar Rex | 28.5.2007. - 28.5.2007.
Rašomon u zadnjem dvorištu - znate li gde je i kakav je Jaši? Jelena Radić, Ivana Smiljanić i Nebojša Milikić boravili su tokom februara, marta i aprila u rumunskom gradu Jaši, u okviru projekta umetničke razmene "Backyard residency", koji se ove godine realizuje u Srbiji (gde je organizacija - domaćin KUDA.org iz Novog Sada), Rumuniji (Vektor asocijacija, Jaši) i Turskoj (Platform Garanti, Istanbul). Na prezentaciji ćete čuti kako su ovo troje autora doživeli grad i sredinu u kojoj su radili na svojim projektima i koliko je i čega novog ova razmena donela domaćinima, a koliko gostima. Posetioci će imati prilike da upoznaju tri različita viđenja ove sredine i ovakvog programa.

...