GDE SU BILI ŠTA SU RADILI

Kulturni centar Rex | 6.4.2009. - 6.4.2009.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Gost/gošća i domaćin/domaćica: Vladan Jeremić i Rena Raedle

Vladan Jeremić i Rena Raedle (Biro Beograd) su boravili u Stokholmu i Helsinkiju, početkom marta 2009. godine. Odlaskom u Stokholm, pružili su podršku kolektivu Piratbyran povodom suđenja pojedinaca koji administriraju najveći na svetu BitTorrent tracker - The Pirate Bay, koji se našao ponovo na udaru kako holivudskih producenata tako i američke administracije, koja je izvršila pritisak na švedsko pravosuđe. Uprkos tome popularnost The Pirate Bay je udvostručena tokom ovog kontraverznog sudskog procesa. Suđenje je započeto u Stokholmu 16. februara a presuda će biti izrečena sredinom aprila 2009. godine. Tokom procesa različite institucije kulture, kolektivi koji se bave intelektualnim vlasništvom, tehnički muzej u Stokholmu, kreativni pojedinci i ekspertska ali i najšira javnost stavila je u žižu interesovanja ishod ovoga komplikovanog procesa uperenog protiv bittorent trackera The Pirate Bay.

Jeremić i Raedle su takođe posetili i artist-run project space Konsthall C u jednom od prvih švedskih socijal-demokratskih modernističkih naselja i upoznali su se detaljnije i sa programom za internacionalnu razmenu i rezidencijalni boravak kustosa i umetnika IASPIS. Tokom boravka u Helsinkiju, a u sklopu internacionalne izložbe o prošlosti i budućnosti evropskih Roma u Helsinki City Museum, Vladan Jeremić i Rena Raedle su predstavili svoje projekte, vezane za pitanja Roma iz našeg regiona. Usledila je diskusija o kompleksnom pitanju sa kojim se trenutno susreću finske vlasti, sa problemom prosjaka - Roma iz Rumunije, čije su neformalna naselja nedavno srušili i pored nadolazeće skandinavske zime. Svoje utiske i saznanja podeliće sa publikom uz brojne fotografske ilustracije.