GDE SU BILI ŠTA SU RADILI - Nebojša Glišić: Severna Irska, Deri

Kulturni centar Rex | 19.7.2023. - 19.7.2023.
Produkcija
KC REX
Organizacija
Govorni programi
... Od prvog do poslednjeg trenutka boravka u Irskoj, sve je obeleženo sukobom. Murali na zidovima objekata, priče prolaznika, razgovori sa slučajnim poznanicima, univerzitet, ulice, dečja igra… ali sa druge strane ovog konteksta stoji relativno uspešan model pomirenja o kome je neophodno razgovarati u cilju komparativnog izučavanja transformacije konflikta, izgradnje i održavanja mira...

Nebojša Glišić boravio je od tokom juna u Severnoj Irskoj u sklopu Letnje škole pomirenja. Letnja škola o pomirenju bazirana je na iskustvima Severne Irske i grada Derija a organizovana od Bloody Sunday Trust-a, sa polaznicima iz organizacija koje se bave pomirenjem na teritoriji Zapadnog Balkana
 
U toku škole, polaznici su imali priliku da posete Ulster Univerzitet, Bloody Sunday fondaciju i Free Derry muzej i lokalne organizacije u Deriju i razgovaraju sa predstavnicima različitih političkih opcija. Raspon političkih i profesionalnih platformi sagovornika je od profesora univerziteta, boraca IRA, rođaka učesnika u Bloody Sunday, do komunalne službe u Deriju. U toku nedelje je bio organizovan i odlazak u Belfast zbog posete organizaciji bivših boraca i političkih zatvorenika UDF-a (Ulster Defense Forces) kao i organizaciji žena koja je dala poseban uvid u njihovu perspektivu pomirenja i trenutno stanje procesa. U toku ove posete učesnici su imali priliku da posete i zid koji razdvaja katolička i protestantska naselja u Belfastu ali i da razgovaraju sa učesnicima u sukobu i njihovim stavovima o današnjem stanju procesa.
 
Od prvog do poslednjeg trenutka boravka u Irskoj, sve je obeleženo sukobom. Murali na zidovima objekata, priče prolaznika, razgovori sa slučajnim poznanicima, univerzitet, ulice, dečja igra… ali sa druge strane ovog konteksta stoji relativno uspešan model pomirenja o kome je neophodno razgovarati u cilju komparativnog izučavanja transformacije konflikta, izgradnje i održavanja mira. Ova iskustva su posebno aktuelna za iskustva Zapadnog Balkana i posebno u odnosu na novonastale države i odnose prema manjinama u kontekstu novih identiteta i neophodnosti kreiranja novih politika i mehanizama koje preveniraju dodatne podele i sukobe.
 
Na prezentaciji ćete imati priliku da vidite foto i video materijal o gradovima i institucijama koje su polaznici imali priliku da posete. Dodatno, prezentacija će sadržati i pregled tema o kojima se pričalo u različitim institucijama kao i o zaključcima koje su polaznici zemalja Zapadnog Balkana imali na osnovu uvida u proces.
 
Od kada je 2013. godine zaposlen u Fondu B92, Nebojša Glišić vodi projekte koji promovišu aktivizam mladih. Iskusni aktivista iz Bosne i Hercegovine, Nebojša je diplomirao na odseku za međunarodne odnose u Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bio je uključen u procese pomirenja na Balkanu, mirovne inicijative, organizacije srednjoškolaca i studenata. Pre dolaska u Fond B92, Nebojša je radio za Civil Rights Defenders i Inicijativu mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U Fondu radi na projektima koji su usmereni na omladinu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, tj. projektima Re:Generacija, Bitka za znanje, Oslikaj promenu i Umetnost mladih za Zemlju.