GOVORNI PROGRAMI: Umetnički rad u političkim o ideološkim okolnostima

Kulturni centar Rex | 16.5.2016. - 16.5.2016.
Kako da jeste ono što je bilo? Rad “Slobodni predmeti“ Vladimira Miladinovića (2014) proizveo je u stručnoj javnosti vrlo zanimljivu debatu na više tematskih i teorijskih nivoa. Dugo se nije moglo pročitati ili čuti toliko različitih ocena i mišljenja o jednom radu savremene umetnosti.

Od pitanja smisla i značenja njegove forme, upotrebe crteža i postupka kopiranja, do njegovog aktivističkog pozicioniranja i potencijala, interakcije sa političko-ideološkim kontekstom u kom interveniše. Na kraju, i do teško mogućeg stabilnog i jednoznačnog iščitavanja u okruženju koje karakteriše slogan „sećanje je borba". Gledajući Miladinovićeve crteže, možemo se upitati da li su, u trenutku kada su nanovo oživela beskrajna nadmetanja za pravo na interpretaciju jugoslovenskih ratova, nepupitna faktografija i dokumentacija od ikakvog javnog značaja i značenja. Distanca između znanja činjenica i verovanja u njih kao da postaje sve veća. Interferencija svakog javnog gesta sa gravitacionim poljima ideologije vladajućih i vladajuće ideologije je neminovna i pred autore i publiku postavlja pitanje kako i zašto kritički promišljati utemeljenost i uzglobljenost umetničkog dela u politički i ideološki kontekst svog nastanka i trajanja.
U razgovoru učestvuju autor Vladimir Miladinović, Danilo Prnjat, Mirjana Dragosavljević, Tanja Marković, Srđan Hercigonja, Isidora Ilić i drugi...
Priprema i moderacija razgovora: Nebojša Milikić

Tekstovi i komentari preporučeni za pripremu seminaraDrawing rectification - Albert Heta (Sacion)
http://www.stacion.org/en/Vladimir-Miladinovi%C4%87:-Drawing-rectification

Acts of acknowledgment - Lura Limani (Prishitna insight)
http://prishtinainsight.com/acts-of-acknowledgment-mag/

Drawing rectification - Joanna Hanson (Perspektiva)
http://www.new-perspektiva.com/srb/Web.Bllog.php?PostID=205

Miladinović u Stacionu - SeeCult
http://www.seecult.org/vest/miladinovic-u-stacionu

Umetnost posleratne traume - Ivana NIkolić (Birn)
http://www.balkaninsight.com/en/article/umetnost-posleratne-traume

Moć publike je ta koja otvara put moći medija - Tonci Batalić (Pogledaj To, Intervju)
http://pogledaj.to/art/moc-publike-je-ta-koja-otvara-put-moci-medija/

53. Oktobarski salon 2012 - Branko Dimitrijević (Seecult vođenje od 23:00)
https://www.youtube.com/watch?v=sKLZyzY8DaY

Dejan Sretenović
(komentar u tekstu kataloga Memorijala Nadežda Petrović)

Umetnik kao kritički intelektualac - Nikola Dedić
http://www.seecult.org/files/Nikola-Dedic_Umetnik-kao-kriticki-intelektualac.pdf

Kosovo:Ekonomija / Kopija:Stolica - Svebor Midžić 

http://dematerijalizacijaumetnosti.com/kosovo-ekonomija-kopija-stolica-2/


Odgovor na tekst "Kosovo:Ekonomija / Kopija:Stolica" - Nikola Dedić

http://dematerijalizacijaumetnosti.com/odgovor-na-tekst-kosovo-ekonomija-kopija-stolica/

Venecija na vodi - Svebor Midžić
http://dematerijalizacijaumetnosti.com/venecija-na-vodi/

Bižuterija od secanja - Danilo Prnjat
http://dematerijalizacijaumetnosti.com/bizuterija-od-secanja-ii-deo/


Govorni programi Kulturnog centra Rex su podržani od strane Fondacije za otvoreno društvo.
Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex / Fond B92