Hegel i duga lista prevara

Kulturni centar REX | 13.2.2016.
Predstava Hegel i duga lista prevara je deo projekta Pravo na umetnost koji zagovara pravo osoba sa invaliditetom na umetničko delovanje i profesionalni pozorišni rad. Umetnički angažman im se obično osporava usled toga što nemaju umetničko obrazovanje, a ne mogu ga imati stoga što ih umetničke škole i fakulteti ne prihvataju kao „regularne" đake i studente.

Takvo stanje stvari je delimično u vezi sa onim čime se predstava i bavi, a to je pitanje celine i postojanje implicitnih matrica (slika) tela. Polazimo od Hegelovog postulata da je istinito ono što je celo, potpuno. Ako je nešto celo, ono onda nema nikakav manjak, stoga ni za čim i ne žudi.Teži održanju, a ne promeni.Telesne matrice su jedno od osnovnih njegovih oruđa. Ako se neko određeno telo na uklapa u „standardnu" matricu (sliku) tela, proglašava se „neadekvatnim". Matrica tela osobe sa invaliditetomkao da u startu podrazumevamanjak određenih sposobnosti, stoga se unapred te sposobnostiotpisuju konkretnoj osobi. Predstava pokušava, kako uključivanjem izvođača (glumaca i igrača savremenog plesa) sa i bez invaliditeta, tako i svojim značenjem (sadržajem), da dekonstruiše matrice tela koje se postavljaju kao standardne, odnosno nudi da standard postane svako „moguće telo". Onda ne bi bilo ništa čudno kada bi korisnici/ice kolica, slepe ili gluve osobe, zakucale na vrata neke plesne akademije ili akademije dramskih umetnosti, pošto tada njihova tela ne bi bila otpisana, neprihvatljiva.

Koprodukcija: Grupa „Hajde da...", KC Rex i KC Magacin
Premijera: 11. novembar 2015., u Ateljeu 212.
Tekst i koncept: Marko Pejović
Koreografija, kostim i scena: Boris Čakširan
Igraju: Jana Milenković, Jovana Rakić, Marijana Kraker, Nenad Galić, Stojan Simić i gost iznenađenja
Plesni pedagog: Jovana Rakić
Dramski pedagog: Jelena Stojiljković
Muzika: BCH
Lektor: Milica Ponjavić
Izrada kostima: Vesna Balać, Biljana Bukorović, Bojana Bukorović
Tehnička podrška: Jugoslav Hadžić 
Tumači za znakovni jezik: Vera Jovanović, Ivana Bućko, Desanka Žižić, Marija Marković
Fotografije: Momira Marković
Dizajn plakata i kataloga: Studio FREESTYLER

Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica. Obezbeđen je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe.
Ulaz je slobodan. Rezervacija karata na: hegeliprevare@gmail.com
Realizaciju projekta je omogućila kompanija Japan Tobacco International.