HOT LOLLIPOP

Kulturni centar REX | 4.3.2012. - 4.3.2012.
Autori i izvodjači: Ljiljana Tasić and Dušan Broćić Muzika: Dušan Broćić

HOT LOLLIPOP je plesna predstava koja se bavi fenomenom popularne muzike, i to većinom rokenrola u njegovim radikalnijim vidovima. Preuzima specifične vrste običajnosti u ponašanju, pokretu i izrazu, postavlja ih u rang sa folklorom, transponuje u pojednostavljene, prepoznatljive slike i tretira kao koreografski materijal za rad, zadržavajući pritom i muziku kao izražajno sredstvo.
HOT LOLLIPOP, kao nastavak predstave "Obećana zemlja" iz 2007. godine, autorke Ljiljane Tasić, u kojoj se popularna muzika nudi kao jedan od mogucih izlaza , nas sada vodi korak dalje na eskapističkom putovanju kroz neke od njenih stereotipa.


Produkcija: Stanica servis za savremeni ples i Kulturni centar REX

http://hotlollipop.weebly.com