Iza barikada - 3 kratka filma o Sijetlu/Vašington DC/Prag i Povratiti ulice

Kulturni centar Rex | 10.9.2011. - 10.9.2011.
filmske projekcije u okviru serije događaja SIGNALI OTPORA

19:00

Iza barikada - 3 kratka filma o Sijetlu/Vašington DC/Prag [66 min]
Behind the barricades - 3 short films of Seattle/DC/Praha
Omnibus koji sažeto prikazuje primere tri različita događaja iz Sijetla, Vašingtona i Praga. Pažljivo gledanje sva tri primera daće podsticaj za reakciju na najbliže simbole kapitalističke opresije.

- VELIKA LARMA U SIJETLU / BIG RATTLE IN SEATTLE (23 min)
U 23 minuta podsticaja i inspiracije, prikazan je 30. novembar 1999. i protest protiv Svetske trgovinske organizacije. Došlo je vreme da se zbaci diktatura ekonomije i da se pokrene sa izgradnjom društva zasnovanog na pravoj slobodi.

- BOLESNI KAPITAL / CAPITALS ILL (20 min)
Kapitalizam je na izdisaju, 20.000 ljudi izlazi na ulice u Vašingtonu protiv politike Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

- GOMILA UJEDA VUKA / CROWD BITES WOLF (23 min)
Sastanak Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Pragu, a armija internacionalnih pobunjenika čeka,.. Priča o čoveku usred protesta u Pragu.

 

20:30

Povratiti ulice [1998, 74min]
Reclaim the Streets (RtS)

Film prikazuje istorijat pokreta Reclaim The Streets od 1992. do maja 1998. godine. Ideja je počela da se uobličava kada se londonski RtS pripremao za veliku akciju u saradnji sa grupom otpuštenih liverpulskih lučkih radnika. To je bio novi savez koji je prevazilazio samo taktički aspekt već je i državu činio nervoznom. Sve se završilo neredima u kojim je policija opkolila oko 15.000 ljudi koji su se nelegalno okupili i zabavljali u centralnom Londonu, dve nedelje pre opštih izbora. Film, za koji je trebalo 15 meseci da se završi, rađen je u nameri da bude pokretač emocija koje se ne mogu prikazati ni u jednom drugom mediju. Mada je, po svojoj prirodi, film najverovatnije najsubjektivnije sredstvo reprezentacije, a kamera nikada objektivna, dokumentarni film, ipak, znatnim delom može prikazati realnost. I šta je još važnije, film može biti sredstvo društvene kontrole, i ako se uspešno upotrebi, može pružiti podršku pokretu koji se suočava sa skoro uvek neprijateljski nastrojenim medijima.

Reclaim the Streets (RtS) se ne može shvatiti kao kampanja, iako neke metode korišćene u filmu imaju te elemente. Danas postoje RtS grupe u trideset gradova koje organizuju ilegalne ulične zabave. Većina ovih grupa postoji samo na samom događaju, a mnogi aktivisti su uključeni u lokalne kampanje tokom ostatka godine. Ne postoji članstvo ili zvanični pravac iako bi mnogi hteli da vide širu globalnu strategiju. Kao pokret RtS je samo četiri godine star i može se razvijati u nepredvidivim pravcima.

 

 

O projektu SIGNALI OTPORA

Projekat 'Signali otpora' bavi se kolektivnim umetničkim, dizajnerskim i aktivističkim praksama koje bi se mogle opisati kao kreativni otpor. Te prakse predstavljaju kolektivnu kreativnost angažovanu u društvenim i političkim pokretima kod nas i širom sveta, od kraja 1990-ih godina do danas. Projekat se bavi odnosom između društvenog/političkog angažmana i estetike, i razmatra načine na koje je moguće kolektivnim estetskim rešenjima doprineti uspešnosti društvenog pokreta. 'Signali otpora' ukazuju na značaj kreativnog delovanja, estetske intervencije, (samo)organizovanja i na potrebu za revitalizacijom često zaboravljenih kategorija poput solidarnosti i su-delovanja u savremenom društvu.

Serija istoimenih događaja je proistekla iz prve izložbe 'Signali otpora' realizovane u Londonu 2009. godine, sa ciljem da se predstave i promovišu kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti iz različitih delova sveta u vremenu dominacije kapitala.

Jedan od najočiglednijih primera kreativnog otpora je pobuna Zapatista koji su 1994. izašli iz džungli meksičke pokrajine Chiapas i pokrenuli pobunu protiv neoliberalizma. Svojom kreativnošću i jezikom inspirisali su aktiviste širom sveta, koji su odlučno razvijali nove strategije i mreže iz kojih je potekao niz globalnih akcija. Tako je svetsku pažnju privukla, u novembru 1999. godine, direktna akcija aktivista, ekologa i sindikalaca koja je prekinula sastanak Svetske trgovinske organizacije u Sijetlu i tako zaustavila novi trgovinski ciklus kapitalističke globalizacije.

Na našim prostorima, otpor je prisutan već duže vreme u drugačijem kontekstu i drugačijim oblicima. Ovom serijom događaja se želi, ne samo da se iskorači iz okvira pukog sagledavanja kulture protesta koja je nastala u određenom periodu, već i da se podstakne na aktivno promišljanje i razvoj kreativnih strategija otpora u savremenom trenutku. Kako je otpor konstanta mislećeg društva, ovo je i pokušaj da se istakne progresivna i kritička pozicija dizajna i razvoj njegove angažovane dimenzije u kreiranju humanijeg društva. Razlog za otpor uvek postoji!


Radionica sito-štampe 'Signali otpora', prezentacija rada i razgovor sa članovima kolektiva 'Cactus' i 'Škart', projekcije filmova u Omladinskom centru CK13, Novi Sad, predstavljaće 4. deo Festivala samoorganizovanja koji organizuje Omladinski centar CK13, u saradnji sa kuda.org, Novi Sad i Kulturnim centrom Rex, Beograd.

 

Produkcija:

Centar_kuda.org, Novi Sad,

Kulturni centar REX, Beograd

Grafičko oblikovanje:

Škart


Partneri:

Omladinski centar CK13, Novi Sad,

Drugo more, Rijeka,

Festival samoorganizovanja,

Fond "Jelena Šantić", Beograd

Štamparija Gigant, Novi Sad

Daniel Print, Novi Sad

 

 

Program podržali:

Ministarstvo kulture RS

Grad Novi Sad