Između detlića i češljugara: kuda, kako i zašto dalje?

Kulturni centar Rex | 9.3.2020.
Organizacija
Kulturni centar Rex
U Kulturnom centru Rex (Maksima Gorkog 17a) u ponedeljak 9. marta biće održan „sveaktivistički seminar“ na temu koju već 125 godina obrađuju i bistre detlići, čeljugari, slavuji i vrane celog sveta a koja se može sažeti u pitanje „Kuda, kako i zašto dalje?“. Deveti mart je značajan i zapamćen datum za politički aktivizam u Srbiji i regionu u proteklih 30 godina, godišnjica je zato moguće dobra prilika za rekapitulaciju prošlih, aktuelnih i budućih aktivističkih vizija, strategija i taktika.

Seminar će početi zajedničkim pregledom i osvrtom na radove pristigle na konkurs „Poruka detliću i poruka češljugaru". Konkurs je bio pokušaj javne diskusije večitih pro i kontra-aktivističkih tema, u formama karakterističnim za "infotainment" i "fast-mood" kulturu digitalnog doba. Autorke i autori pobedničkih radova Darinka Pop Mitić, Nikola Džafo i Vesna Grginčević, Saša Stojanović, Biljana Kosmogina i Olgica Rakić primiće svoje nagrade i biti u prilici da daju dodatne komentare na izazove i ishode konkursa.

Nakon toga, diskutovaće se i razmenjivati iskustava, očekivanja i nadanja na večito nestabilnim i krivudavim granicama političkih utopija i distopija. Naši gosti biće izabrani i izabrane posustali/e i neposustali/e aktivisti i aktivistkinje raznih idejnih i praktičnih polazišta i stanovišta:
Staša Zajović (Žene u crnom), Radomir Lazović (NDMBGD), Anja Ilić (Marks 21) i Marko Miletić (Mašina)

Saopštenje o nagrađenim radovima na konkursu dostupno je na:
http://rex.fondb92.org/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6644/Nagra%C4%91eni+radovi+na+konkursu+%E2%80%9EPoruka+detli%C4%87u+i+poruka+%C4%8De%C5%A1ljugaru%E2%80%9C.html

//

Staša Zajović

Rođena 1953. godine u Nikšiću, Crna Gora, SFRJ. Diplomirala na Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, romanska grupa jezika, 1977. godine. U periodu od 1985. do 1991/92. bila je aktiviskinja feminističke grupe Žena i društvo - Beograd, jedna od osnivačica SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, Beogradskog ženskog lobija, Ženskog parlamenta, Civilnog pokreta otpora; aktivistkinja Centra za antiratnu akciju. Od 1991. godine osnivačica i aktivistkinja Žena u crnom. Dobitnica više međunarodnih nagrada za mir i ženska prava. Jedna od pokretačica mreže Žena u crnom u Srbiji i međunarodne mreže Žena u crnom. Jedna od pokretačica i organizatorki Ženskog suda, održanog u Sarajevu, maja 2015. godine.

 

Radomir Lazović je od 2010. godine aktivan na nezavisnoj umetničkoj i aktivističkoj sceni kroz kolektiv Ministarstvo prostora, a u periodu od 2013. do 2017. godine bio je prvo član, a zatim i predsednik upravnog odbora Ne zavisne kulturne scene Srbije. Jedan je od aktivista inicijative Ne davimo Beograd, lokalnog političkog pokreta koji se bori za unapređenje uslova života i rada svih naših građana, očuvanje i pravično korišćenje zajedničkih i prirodnih resursa, izgradnju demokratskih institucija, održivi razvoj grada, urbane i kulturne politike i uključivanje građana u razvoj svog okruženja. 

Anja Ilić (1995, Beograd) je studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i aktivistkinja revolucionarne socijalističke organizacije Marks21.

Marko Miletić je istoričar umetnosti, kustos, član Kontekst kolektiva i kourednik portala Mašina. Pored organizacionog i kustoskog rada u poljima kulture i medija, aktivno radi na političkom i radničkom organizovanju kroz partijske i sindikalne strukture. Objavljuje kritičko analitičke članke u lokalnim i regionalnim medijima.

//

Sve radove pristigle na konkurs možete pogledati i pročitati na društvenim mrežama upotrebom haštaga #detlicicesljugar.
Pripovetku Maksima Gorkog koja je inspirisala konkurs možete naći na stranici raspisa http://rex.fondb92.org/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6606/Konkurs%3A+Poruka+detli%C4%87u+i+poruka+%C4%8De%C5%A1ljugaru.html/

Konkurs i seminar su deo projekta „REX PREPA(R)KING" kojim se obeležava 25 godina postojanja i rada Kulturnog centra Rex a koji se odvija uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.