Javno pakovanje [Hajde da... ritualno pakovanje]

Kulturni centar Rex | 25.12.2017. - 25.12.2017.
U ponedeljak, 25. decembra 2017, u 15:30h, u formi performansa, članovi i saradnici Grupe „Hajde da…“ će ritualno iz REX-a izneti kostime, scenografije i rekvizitu iz predstava u kojima nam je REX bio koproducent. REX se seli (nadamo se da će naći neki novi topao dom), a samim time i mi sa njim. Pozivamo sve one koji bi želeli da se sa nama prisete programa i druženja koje smo imali u REX-u, da nam se pridruže.

Grupa „Hajde da..." sarađuje sa REX-om već 17 godina. REX je bio naša kuća za razne programe koje smo radili sa pripadnicima/icama raznih društvenih grupa. Počeli smo sa romskom decom i mladima, a onda sa osobama sa invaliditetom, borcima ratova 1991-1999, korisnicima psihijatrijskih usluga... Bili smo koproducenti tri predstave - „Tanatos" (o posledicama ratova devedesetih), „Afanisis ili o presvlačenju" (o političkom transvestitizumu) i „Hegel i druga lista prevara" (o politici diskvalifikacije „nestandardnih" tela). REX u Jevrejskoj 16 je bio i mesto održavanja Festivala društveno angažovanog teatra „Van okvira / Off Frame" koji je ove godine usled nedostatka bilo kakve finansijske podrške bio održan svega dva sata, otvaranjem i istovremenim zatvaranjem, 4. decembra. Tako je, osim finansijskih teškoća, ovim iseljenjem, festival ostao i bez svog prostora za realizaciju.