Jelena Mijić i Darko Vukić: Rex kao scena i Rex na sceni/scenama vizuelnih umetnosti

Youtube kanal KC Rex | 29.7.2020.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Predstavljamo prva dva iz serije izlaganja istraživačica i istraživača 25-godišnje istorije KC Rex.

Zbog ograničenja u vezi okupljanja i drugih epidemioloških mera predostrožnosti, u sledećih nekoliko nedelja njihova zapažanja i zaključci biće predstavljeni i diskutovani na YouTube i Facebook stranicama KC Rex. Istraživačke teme već su inicijalno predstavljane i diskutovane na konsultativnim seminarima, sa ciljem razvoja komunikacije i međugeneracijske razmene znanja i utisaka o istoriji ovog centra kao dela nezavisne kulturne i aktivističke scene. Uoči preslušavanja završnih izlaganja možete konsultovati i snimak seminara na ovom linku.

 Apstrakt:

U okviru programa "REX PREPA(R)KING", umetnici mlađe generacije Jelena Mijić i Darko Vukić bavili su se fenomenima vizuelnih umetnosti i onim što se na tom polju dešavalo u Rex-u u prethodnih 25  godina. Ovu ukazanu priliku da se kroz istraživanje, koje je podrazumevalo pretragu arhiva i razgovore sa različitim akterima Rex-ovih dešavanja, od njegovog nastanka do danas, autori istraživanja iskoristili su prvenstveno pokušavajući da shvate i odrede širi kontekst i uslove u kojima je Rex nastao i razvijao se. Ovo određivanje šire predstave je bilo neophodno kako bi se uopšte mogla razumeti, trans-generacijski, zahvaćena zbivanja i tako rasvetliti njegov višestruki značaj. 

Razgovor o društvenom kontekstu u trenutku u kom je Rex nastao, a o kom se vrlo malo javno govori, autori ističu kao vrlo dragocen za tumačenje umetnosti koja je nastajala ili se izrodila u Rex-u. Istraživači su pokušali da mapiraju momente, događaje i programe, koji su se menjali samim  transformacijama strukture Rex-a u organizacionom pa i produkcijskom smislu, a koji su uticali i na scenu van Rex-a; dalje da razumeju edukativni karakter koji je Rex imao na proširenje polja u bavljenu vizuelnim umetnostima, u smislu ohrabrivanja i podrške umetnicima da se bave video produkcijom i novim medijima, u čemu se oslikava njegova podsticajna karakteristika koja je omogućila izvesne pionirske gestove i artističke akcije, ali i koliko je Rex bio ključan kao prostor slobode govora, otvorenosti, topline i susretanja.

Iako su se već na prvobitnom, konsultativnom seminaru iznosili uglavnom različiti zaključci i postavke u vezi toga da li su prakse i principi ustanovljeni u Rex-u i iskustva uspeli da se preliju i na druge entitete i inicijative, o tome treba da bude više  reči i u izlaganju u okviru završnog seminara; takođe, ispostavile su se nezaobilaznim i izvesne teme, ključna pitanja poput: problema dis-kontinuiteta, političnosti, aktivizma, pa i same osetljivosti ovih termina, odnosno nemogućnosti ili poteškoća pri uspostavljanju diskursa i međugeneracijskog dijaloga, što je verujemo i jedan od razloga zbog kog se ovaj program i realizuje.

Snimak izlaganja dostupan je na ovoj YouTube stranici.

Ilustracije Prote Škarta su varijacije na temu rada istraživačkog tima #detlićičešljugar a koji se bavi aktivističkim aspektima istorije i produkcije KC Rex...

Kratke biografije istraživačkog tima:

Jelena Mijić rođena je 1989. godine u Novom Sadu, živi u Beogradu. Članica je umetničkog fotografskog kolektiva Belgrade Raw. Završila je osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2013. godine deo je organizacionog tima MultiMadeira internacionalnog rezidencijalnog programa, koji se dešava na Portugalskom ostrvu Madeiri. Od 2017. deo je uredničke redakcije radio emisije Sceniranje, koja se bavi umetničkom i kulturnom scenom u Srbiji. Dobitnica je nagrade "Dimitrije Bašićević Mangelos" koja se dodeljuje mladim vizuelnim umetnicima za 2017. godinu. Alumnistkinja je RU unlimited u Njujorku, kao i Sound development city umetničke ekspedicije.

Darko Vukić (1992, Ivanjica), vizuelni umetnik. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2016. Član centra za istraživačku praksu (The New Centre for Research & Practice). Kontinuirano predstavlja projekte kroz kolektivne i samostalne nastupe kao i festivale u zemlji i inostranstvu. Finalista nagrade Mangelos 18, mreža YVAA, 2019. Žiriran za Perspektive 15, Šok Zadruga, Novi Sad. Dobitnik nagrade za crtež FLU, 2013. Kustos Prosthetic paviljona, The Wrongbijenale digitalne umetnosti, '19/20. Objavljuje tekstove i vizuelne intervencije u časopisima za teoriju, umetnost i arhitekturu: Zent #2, Nova Iskra; Tristotrojka; POSTblank, Mad Gleam Press, Njujork; NON copyriot; Shapeshifting, Lajpcig. Trenutno sarađuje na projektu Alterum, Višegrad Fond. Osnivač i editor magazina $vvarm, kritičke platforme za prevođenje i eksperiment na polju društvenosti teorije i umetnosti, 2020.

Projekat REX PREPA(R)KING realizuje se povodom 25 godina postojanja KC Rex. Obimna i teško pregledna produkcija vezana za centar i njegove raznovrsne programe predmet je istraživanja nekoliko timova teoretičarki i teoretičara, umetnika i umetnica mlađe generacije. Projekat je pokušaj razmene i afirmacije znanja, sećanja i iskustava na nezavisnoj sceni, putem istraživanja arhivskih materijala i intervjuisanja aktera i akterki brojnih projekata i programa realizovanih u KC Rex.

Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.