Jevreji na Dorćolu između dva svetska rata, priča o komšijama kojih više nema

Kulturni centar Rex | 10.1.1997. - 10.2.1997.
Produkcija
Radio B92
Organizacija
Cinema Rex
Kroz dokumenta o nekoliko zgrada koje su podigli beogradski Jevreji i u kojima su bile smeštene njihove institucije, prikazan je život i rad, verovanja i slavlja, kao i holokaust i skoro potpuno uništenje beogradskih Jevreja od strane Nemaca/ 10. januar - 10. februar

autori postavke:

MARINA DOKMANOVIĆ

JEROEN DE VRIES

 

dizajn plakata:

JEROEN DE VRIES

 

grafička obrada:

 SINIŠA ROGIĆ

 

slajd projekcija:

DRAGAN DANGUBIĆ

VESELIN MILUNOVIĆ

 

realizacija izložbe:

DUŠAN BAUK

MILAN JAZIĆ

RADOVAN KOLAKOVIĆ

BORIS MLADENOVIĆ

SVETLANA PUTNIK

BRATISLAV STOJILJKOVIĆ

PAVLE ŽIVANOVIĆ

 

produkcija:

RADIO B92

JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ

 

realizaciju izložbe pomogli:

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO


STUDIO VORHOL


FRANCUSKI KULTURNI CENTAR


BRITANSKI SAVET