KO GRADI GRAD 4 - Pametnija zgrada, pripremni sastanak: u potrazi za lokacijama

Kulturni centar Rex | 4.7.2013. - 4.7.2013.
U četvrtak, 4. JULA, od 18h održaće se koordinacioni sastanak u vezi sa sledećom fazom projekta u kojoj PAMETNIJA ZGRADA traži moguće lokacije za zajedničku gradnju kao i načine za proširivanje organizacionog tima projekta. Tim projekta KO GRADI GRAD vas poziva da se pridružite kako bi se napravio plan akcija za septembar, za kada je predložen zajednički obilazak nekoliko najinteresantnijih prikupljenih ideja za moguće lokacije pametnijih zgrada.

Prethodni, četvrti radni sto održan u maju, bio je posvećen razmatranju različitih stavova i teorija o jednakosti (u društvu nejednakosti) i pokušaju da se takvi stavovi i iskustva postepeno pretoče u pravilnik o radu jedne moguće Pametnije stambene zadruge. Audio snimci i detaljni zapisnik sa ovog radnog stola dostupni su sada i na sajtu (http://kogradigrad.org/jednakost-u-drutvu-nejednakosti.html).

Tim KO GRADI GRAD smatra da je, zaključno sa ovim radnim stolom, stvoren solidno koncipiran teorijski okvir za dalji rad na inicijativi PAMETNIJA ZGRADA i da je vreme da se tako koncipiran okvir izloži očekivanim i neočekivanim izazovima prakse savremenog zadrugarstva (i svega što ono donosi ili odnosi u sferi međuljudskih odnosa) i zajedničke stanogradnje.

Na koordinacionom sastanku, u četvrtak 4. jula (ovoga puta izuzetno ne u petak), svi prisutni će zajednički početi proces mapiranja potencijalnih lokacija za moguću stanogradnju. Formulisaće se lista informacija koje je potrebno prikupiti za svaku predloženu lokaciju, da bi onda preko leta pojedinačno ili u manjim grupama, svako zainteresovan mogao da sakupi informacije i predloži lokacije za koje smatra da bi bile interesantne i relevantne za ovakav poduhvat. Od, tokom leta predloženih lokacija, nekoliko najinteresantnijih biće odabrano za mini-ekspedicije koje se planiraju za polovinu septembra (13 - 15 septembar) kako bi se ove lokacije videle i diskutovale uživo. Da bi se pokrilo što više mogućih scenarija realizacije projekta, bilo bi važno da prikupljeni predlozi lokacija budu kako u centru grada (gde se na primer očekuje rušenje udžerica), tako i u predgrađu, ali i na nekoj ledini ("na kraj sveta") gde bi ovakav projekat bio potencijalni okidač i za dolazak drugih graditelja, pa time i za moguću izgradnju novog naselja.

Pozivaju se zainteresovane da se pridruže kako bi se utvrdilo koje su to osnovne informacije koje bi o lokacijama trebalo prikupiti, kao i moguće pravce potrage. Takođe se pozivaju zainteresovani da se na različite načine pridruže u proširivanju organizacionog tima, čime bi se omogućilo dalje otvaranje projekta ka većem broju zainteresovanih učesnika. Na sastanku će se zato razgovarati i o tome kakve sve vrste doprinosa mogu biti od koristi i sa kakvim talentima i veštinama grupa raspolaže.

Očekujemo vas!
http://kogradigrad.org