Ko gradi grad / proleće 2016.

Kulturni centar Rex | 2.6.2016. - 2.6.2016.
Organizacija
Cinema Rex
Ove godine KO GRAD GRAD organizuje seriju predavanja i radionica pod nazivom Ekonomija na zajednički pogon, koje se bave iznalaženjem primenljivih modela zajedničke ekonomije, relevantnim za naše prilike, sa fokusom na stanovanje. Od 2. do 4. juna, u okviru druge radionice, sa internacionalnim gostima Metju Slejterom i Bret Skotom, diskutovaćemo o komplementarnim valutama, koje imaju za cilj da zaštite ili stimulišu određenu lokalnu ekonomiju.

Poslednji meseci su pokazali da rad na situaciji oko stanovanja u Srbiji nije samo urgentan, već zahteva akciju na brojnim poljima: od promišljanja sistema finansiranja, prevazilaženja pravnih prepreka, pronalaženja zainteresovanih kompanjona, do razvoja tehnologije koja bi učinile da stanovanje i prateći troškovi budu jeftini. Ukratko: aktivnosti KO GRADI GRAD oko PAMETNIJE ZGRADE dešavaju se na nekoliko različitih frontova! Ujedno, istražujemo i kako da transformišemo način rada i pojačamo kapacitete grupe - kroz osnivanje zadruge za pristupačno stanovanje, crowdsourcing ili početak grupnog finansiranja, kao što je predloženo na prethodnoj radionici. U ovom biltenu pročitajte o programu koja uskoro sledi, kao i detaljne izveštaje sa prethodnih dešavanja.

 

Najava: Ekonomija na zajednički pogon,
2. deo - valute zajednica

Ove godine KO GRAD GRAD organizuje seriju predavanja i radionica pod nazivom Ekonomija na zajednički pogon, koje se bave iznalaženjem primenljivih modela zajedničke ekonomije, relevantnim za naše prilike, sa fokusom na stanovanje. Od 2. do 4. juna, u okviru druge radionice, sa internacionalnim gostima Metju Slejterom i Bret Skotom, diskutovaćemo o komplementarnim valutama, koje imaju za cilj da zaštite ili stimulišu određenu lokalnu ekonomiju. Na samim je zajednicama da prepoznaju i odluče šta bi bili "sastojci", od kojih bi gradili svoj komplementarni valutni sistem. Pozivamo vas da nam se priključite kako bi smo istraživali kako alternativne valute mogu biti korišćene od strane zajednica u Srbiji.

Metju Slejter (Matthew Slater/@matslats) radi na open source softveru za valute zajednica i putuje svetom kako bi dao podršku komplementarnim valutama. Njegov nedavni članak pod nazivom Konflikt je u srcu modernog novca, propagira da je novac potrebno odvojiti od njegove uloge skladištenja vrednosti, kako bi postao pozitivna snaga za društvene promene. Mat veruje u "radikalno davanje": "Moramo da se otarasimo naših besmislenih opsesija i neproduktivnih poslova i počnemo da radimo sa našim komšijama," kaže on.

Bret Skot (Brett Scott/@suitpossum) je finansijski aktivista i autor knjige Heretički vodič za globalne finansije: hakovanje budućnosti novca. Bret sugeriše da je naša percepcija zasnovana na "veoma pogrešnim pričama o poreklu novca i bankarstva", ali da finansijski sistem možemo omesti stvaranjem relevantnih, alternativnih oblika novca. Njegov Heretički vodič "čitaocima pomaže da razviju raznovrsne, uradi sam alate za avanturu u gerilskom finansiranju i aktvističkom preduzetništvu".

 

Dva predavanja i radionica: 2 - 4. juni

Metju Slejter, predavanje (četvrtak 2. juni, 18.00, Kulturni centar Rex), Bret Skot, predavanje (petak, 3. juni, 19.00, Impact Hub), radionica (petak 3. juni i subota 4. juni, 12.00 - 17.00, Kulturni centar Rex). Programa će većinom biti na engleskom jeziku.

Izveštaj: Ekonomija na zajednički pogon, 1. deo - crowdfunding i etičko bankarstvo

U martu, u okviru prve radionice Ekonomija na zajednički pogon, diskutovali smo kakvu ulogu u finansiranju stanovanja koju pokreće zajednica mogu da igraju crowdfunding i etičko bankarstvo. Naši gosti i predavači iz Zagreba su bili Goran Jeras iz eBanke, etičke razvojna banka u vlasništvu svojih članova, kao i Marina Petrović i Kristina Lauš iz Crowdfunding akademije. Radionici se priključio i novi krug ljudi zainteresovanih za ideju i principe Pamenije zgrade. U izveštaju između ostalog možete pročitati i o tri moguće organizacione forme za nastavak rada na Pametnijoj zgradi.


U okviru događaja Crowdfunding kao rešenje? saznali smo više o razlikama među postojećim crowdfunding platfromama, projektima čije uspešne kampanje je pomogla Crowdfunding akademija iz Zagreba, i raznovrsnim primerima primene grupnog modela prikupljanja sredstava u stanovanju i revitalizaciji grada. U okviru diskusije, na osnovu direktnih iskustava inicijativa i organizacija Start IT centar, PlusPlusPlus festival, SamOOrganizacija i ideaFunder$, bavili smo se mogućnostima i izazovima (od nepoverenja, do pravnih prepreka) koji stoje pred grupnim finansiranjem u Srbiji i regionu.

Predavanje eBanka: Ljudi su važniji od profita!, Goran Jeras je otpočeo suštinskim razlozima koji su uticali na pokretanje procesa osnivanja etičke banke u Hrvatskoj koja bi po svojoj strukturi bila razvojna i neprofitna. "Jedina vrsta duga o kojem se uopšte raspravlja i koji predstavlja paradigmu društveno-ekonomskih odnosa je finansijski dug. Paradoksalno, ova vrsta duga je u potpunosti dogovoriva kategorija i jednostavno rešiva. Sa druge strane, socijalni dug i ekološki dug, koji nije dogovoriv i reverzibilan, se uopšte ne uzimaju u razmatranje. Etičke banke su to prepoznale kao problem, svrha bankarstva nije stvaranje dodatne vrednosti, već pružanje usluga krajnjim korisnicima tj. klijentima." Čuli smo o kriterijumima za osnivanje etičke banke, principima njenog funkcionisanja, kao i vrstama projekata koje će eBanka podržavati. Kao primer naveden je projekat net-zero kolektivnog stanovanja i stanogradnje - Pozitivna kuća, model stanovanja u sinergiji sa energetskom zadrugom - gde bi "kuća sama otplaćivala kredit". Pročitajte intervju sa Goranom Jerasom: Moramo imati banke koje su nama servis, Iskra Krtić za portal Mašina.

Detaljne izveštaje sa radionice i predavanja, kao i audio snimke i prezentacije možete naći na linkovima iznad. A ovde i snimak razgovora eBanke i Ko gradi grad na N1 TV: Kakvu alternativu nudi etičko bankarstvo?

Podsetnik: Na šalteru za kolektivnu samogradnju, i Kako naseliti napušteno i nedovršeno?

Seriju radionica na temu načina relizacije pristupačne stanogradnje koju iniciraju sami građani otvorili smo aprila 2015. događajem Na šalteru za kolektivnu samogradnju. Sa Arijem van Vajngardenom, iz Agencije za zemljište grada Amsterdama, prošli smo kroz mnoge suštinske teme i dileme vezane za razvoj i izgradnju prototipa Pametnije zgrade, koje možete pročitati u ovom izveštaju. Kroz radionicu su sumirani i osnovni principi i prioriteti inicijative. Razmatrali smo i tri moguća pristupa javnim institucijama: Pametnija zgrada kao socijalno stanovanje, privatno-javno partnerstvo ili recikliranje imovine u javnom vlasništvu.

U okviru predavanje i radionica Kako naseliti napušteno i nedovršeno? krajem maja 2015, u saradnji sa holandskim arhitektom Robertom Vinkelom, bavili smo se mogućnostima transformacije postojećih objekata koji su izgubili prvobitnu namenu i potencijalima nedovršenih zgrada sa stambenom svrhom. Kroz rad na šest odabranih lokacija ispitali smo kakve su implikacije ovakvog pristupa (za razliku od gradnje novog objekta), koliko je on isplativ i na duže staze održiv za pristupačno stanovanje.

 

U međuvremenu na internacionalnom planu

Krajem maja KO GRADI GRAD učestvuje na konferenciji Stambeni aktivizam: van zapada (Housing Activism: Beyond West) na Sudertorn univerzitetu u Stokholmu, gde ćemo govoriti o kontekstu i formama stambenog aktivizma u Srbiji danas, kao i na sastanku grupe Habitati i participacija (Habitat et Participation) u Briselu. Početkom juna u Milanu bićemo i na godišnjem skupu Evropske koalicije za pravo na stanovanje i grad.