koncert grupe BELO PLATNO

Kulturni centar Rex | 2.4.2002. - 2.4.2002.
Organizacija
Kulturni centar Rex
SRBIJA: SOUNDS GLOBAL - ŽIVA TRADICIJA

Osnovnu odliku muzike grupe Belo platno čini balkanski modalni stil i autentični instrumenti. Svirači koriste predanjske narodne instrumente, kao što su svirale (kavali, dvojanke i šupeljke), tambure, tapan (goč, bubanj), tarabuke i daire.

Serijom koncerata SRBIJA: SOUNDS GLOBAL - ŽIVA TRADICIJA koji će biti organizovani tokom 2003. godine, Rex ima nameru da adekvatno promoviše domaću muzičku scenu koja na inovativan način pristupa našoj muzičkoj tradiciji. Ovo će biti odlična prilika da upoznate i zvezde domačeg world music-a, ali i da otkrijete neke nove autore i postanete ekspert za etno iz Srbije.

[realizaciju pomogli Ministarstvo za kulturu i medije Republike Srbije i Fond za otvoreno društvo]