KULTURNE POTREBE, NAVIKE I UKUS GRAĐANA SRBIJE I MAKEDONIJE

Kulturni Centar Rex | 23.5.2007. - 23.5.2007.
Promocija knjige Predraga Cvetičanina knjiga je nastala na osnovu istraživanja sprovedenog u Srbiji i Makedoniji krajem 2005. godine na uzorku od 1364 ispitanika u Srbiji i 896 ispitanika u Makedoniji. Knjiga predstavlja detaljno dokumentovan pregled kulturne participacije gradjana Srbije i Makedonije u svim njenim aspektima: u domenu kulturne produkcije, privatne (in-door) i javne (out-door) kulturne potrošnje, te utoliko može biti od pomoći svim kulturnim institucijama/organizacijama koje su angažovane u procesu strateškog planiranja i određivanja smernica svog budućeg delovanja (od Ministarstva za kulturu do nevladinih organizacija). Osim na srpskom jeziku, knjiga će biti objavljenja i na makedonskom, albanskom i engleskom jeziku, a istrazivanje i izdavanje knjiga finansirala je European Cultural Foundation. Istraživanjem je rukovodio i knjigu napisao mr Predrag Cvetičanin, koji će i govoriti na promociji. organizacija: Odbor za građansku inicijativu Niš

...