Lenkine kuvarice (30 min)

Kulturni centar Rex | 25.4.2010. - 25.4.2010.
Dokumentarni film Lenkine kuvarice govori o pokušajima Lenke Zelenović da kroz kreativan proces izrazi svoje emocije i opiše svojim rečima svet u kome živi. To je priča o samohranoj majci bez stalnog zaposlenja, koja svoje najintimnije strahove i uverenja ne skriva od javnosti već, naprotiv, na njima insistira kroz zanimljiv i prijemčljiv medij, uobičajen, a ipak originalan.

Kuvarice, vezena platna koja se doživljavaju kao deo kolektivnog identiteta na Balkanu, Lenka izmešta iz polja tradicionalne umetnosti i daje im nov život kroz svoju svežu i duhovitu energiju. Njeni radovi izlaze iz domena repeticije uobičajenih motiva i poruka i zalaze u polje savremene umetnosti, a na tom putu se i Lenka sama menja, sazreva i artikuliše kao glas koji odbija da bude nečujan. Zajedno sa njom, autori filma su pokušali da progovore o svetu ove jedinstvene i drugačije žene.

---------------------------------------------------------

Kada su članovi grupe Škart pre deset godina došli na ideju da pokrenu projekat NOVE KUVARICE, nisu mogli ni da pomisle da će on dobiti oblik koji ima danas. Ta ideja, vrlo jednostavna i originalna, imala je za cilj poigravanje sa nasleđem tradicionalne kulture i umetnosti - vezenim kuvaricama - promenom njihovog izvornog značenja i poruka uz zadržavanje originalne, tradicionalne forme. Kuvarice su vezena platna koja su do osamdesetih godina prošlog veka krasile gotovo svako seosko domaćinstvo (i poneko gradsko, koje je još uvek držalo do svojih seoskih korena), šaljući sa zidova kuhinja i kupatila poruke koje su objašnjavale važnost higijene ili ulogu žene-domaćice u kući. One su se, kao retko koji predmet tradicionalne materijalne kulture, zadržale prilično jasno u kolektivnom sećanju, zbog čega su za grupu Škart predstavljale pogodno polje za iskazivanje novih umetničkih ideja, pre svega promenom konteksta u kome se kuvarice kao predmeti javljaju. Cela ideja je započeta radom sa ženama-veziljama iz udruženja samohranih majki ŽENA iz Zemuna, kojima je Škart u početku davao gotove crteže i tekstove koje je trebalo samo izvesti. U toj pasivnoj reprodukciji gotovih motiva, makar oni bili i potpuno novi i drugačiji od onih na koje su navikle, žene iz udruženja nisu videle nikakvu opasnost. Problem je, međutim, nastao kada su Škartovci zatražili od njih da same osmisle poruke i motive koje bi izvezle. Očigledno je da su one odmah uočile neku vrstu subverzivnog potencijala ovog novog/starog medija, jer su se reakcije uglavnom svodile na odbijanje, verovatno iz straha. Poruke koje su izlazile iz tih žena, zaboravljenih i odbačenih od društva, bile su previše hrabre da bi ih neka od njih i izvezla i tim činom javno prisvojila, iz čega je nastala kuvarica AKO KAŽEM DA JE MRAK, POJEO ME MRAK, ZATO VEZEM LEPO CVEĆE, POJESTI ME NIKO NEĆE, bio je gotovo paradigmatski odgovor jedne od njih. U tom periodu nastala je i kuvarica koji je osmislio član Škarta Dragan Protić Prota 10 s lukom, 10 s mukom, za koju se može reći da je, iako nije prva koja je nastala, kao najpoznatija postala arhetipski model onoga što danas nazivamo "novom kuvaricom". Osim što je svojom porukom i crtežom pokrenula čitav ovaj projekat, ova kuvarica je ujedno i prva koju je izvezla Lenka Zelenović, tada članica i volonterka udruženja samohranih majki. Produkcija fima: Akademski filmski centar (Dom kulture Studentski grad), Srbija 2010.