MALA AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA

Kulturni centar REX | 18.2.2017.
Mala akademija se odvija kroz 4 modula od 5 dana od februara do maja 2017. Autorka i voditeljka akademije Marija Farmer. Metod je razvijen kroz godine eklektičkog učenja i kroz ličnu praksu.

OPIS MALE AKADEMIJE

Mala akademija se odvija kroz 4 modula od 5 dana od februara do maja 2017. Autorka i voditeljka akademije Marija Farmer. Metod je razvijen kroz godine eklektičkog učenja i kroz ličnu praksu.

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva najpre jačanje i oslobađanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike, koncepte.

Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual i pozorišnu umetnost kao čin zajednice, namenjen isceljenju pojedinaca i čitavog društva.

Procesni teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave.

Pilot izdanje Male akademije je bilo 2015/2016. Fotografije i kako je izgledao proces možete videti na FB stranici Marija Farmer - Centre for Physical Theatre and Performing Arts.

ZA KOGA

Mala akademija je namenjena profesionalcima/kama koji su zainteresovani za savremeno pozorište (performeri/ke, glumci/ce, reditelji/ke, plesači/ce, pisci/spisateljice...) sa ili bez prethodnog iskustva. Takođe otvorena je i za pojednice/ke bez pozorišnog iskustva, zainteresovanim da se u budućnosti na neki način bave ovim pozorištem i uključe ga u svoju praksu ili za one koji/e su samo lično zainteresovani/e da prođu kroz ovakav program ma čime se trenutno bave, ukoliko imaju vrlo jasnu motivaciju. Program je fizički i kreativno zahtevan, tako da su motivacija i fokus ključni.

Za starije od 18 godina.

Maksimalan broj učesnika/ca 15.

SADRŽAJ MODULA

Svi moduli, metodološki, pokrivaju 3 oblasti:

1. rad na performeru kao kreatoru - otkrivanje Vaših sadržaja, autentičnost, mašta, emocionalnost, dubina;

2. rad na performeru i reditelju kao instrumentu - zanat, preciznost, intuicija, znanje koje vam omogućava da prenesete nešto iz sveta ideja u formu koja radi (Lepota);

3. proces i produkt - ispitivanje njihovih međusobnih odnosa i stavljanje u službu kreativnog produkta;

Svaki modul sadrži fizički trening i rad na telu (svesnost, aritukulacija, izolacije, neutralnost, ritam), razumevanje i razvijanje pokreta (impulsi, preciznost), kao i kreaciju koreografija u fizičkom teatru (fiziologija, fizičke aktivnosti, rituali, ples, fotografija, images/nepokretne slike - različiti impulsi koji vode u koreografije, odsustvo psihologizacije i ilustracije). Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte, priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan.

Takodje, svaki modul sadrži kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju. Ovde je fokus na performeru kao onom koji kreira.

Deo procesnog (devising) teatra je takođe prisutan u svakom modulu i na različite načine obrađuje odnos procesa i produkta, impulsa i krajnjeg rezultata, pristup performansu kao kompoziciji i režiji kroz montažu. U procesnom teatru, lične priče performera se prelamaju sa konceptom reditelja-dramaturga koji to uobličava i omogućava prelaz od ličnog ka numinoznom, od slučajnog do namernog, od realnog do poetskog.

1 MODUL - Osnove procesnog, fizičog i ekspresivnog teatra

  

 • Šta je devising teatar (procesni, kolaborativni teatar); Uloge u procesnom teatru, proces i produkcija; Kako započeti proces (pokret, fascinacija, fotografija, reč) i kako voditi proces ka produktu; Kreacija mini scena - način na koji od stimulusa i vežbi idemo ka produktu i potencijalnoj strukturi (prikaz tog procesa);
 • Šta je fizički teatar i osnove fizičkog teatra; Značajni autori fizičkog teatra, različiti koncepti i metodologije koji su uticali na metod kojim radimo; Ključni zajednički elementi u fizičkom teatru; Svest o telu (neutralnost, izolacije, koordinacija, prisutnost (presence), ritam); Telo u prostoru/na sceni (konstelacije, položaji, prostor kao deo performansa, fokusi, nivoi); Complicite (ansambl, kinestetička povezanost sa drugima); Playful body (igra i zabava, kreativno telo); Publika (vernost performera sebi, partnerima i publici, biti in i biti out u isto vreme, kontakt s publikom, svest o publici); Pokret (mini koreografije fizičkog teatra, generisanje pokreta iz određenih stimulusa, preciznost pokreta i čišćenje pokreta);
 • Osnove ekspresivnog pozorišta i ekspresivne umetnosti - lični sadržaji, fascinacije i mitovi kao osnov za performans; Jezik psihologije i govor duše - kako lično prebaciti na numinozno; Važnost pozorišne estetike;

  

2 MODUL - Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na režiju/umetničko vođstvo

  

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus, energija). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Režija-umetničko vođstvo - teorijski input i praktične vežbe - devising (procesno nastajanje predstave) i njegova struktura, faze režije/umetničkog vođstva u devising teatru, odnos reditelja i performera u devising teatru, uloga ličnih fascinacija i kako od fascinacija dolazimo do koncepta i kako od koncepta kroz improvizacije idemo ka strukturi i finalnom performansu;
 • Montaža i ritam - režija kao pravljenje kompozicije, s one strane storytellinga;
 • Improvizacija i impro teatar - učenje o toku (flow), principi kolektivne kreacije, humor na sceni;
 • Ready-mades - kreacija scena u malim grupama, vežbanje uloga performer-reditelj;
 • Odnos publike i performera - šamansko-visceralno delovanje na publiku, multiznačenja i publika kao kokreator performansa;

  

3 MODUL -  Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na ulogu performera-performing 

  

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Fokus na ulogu performera/ke je dalje razvijanje tehnike kroz kompleksnije vežbe (zadatke) fizičkog teatra, vežbe koje spajaju sve elemente na kojima smo radili s jedne strane i rad sa ličnim sadrzajima (emocije, imaginacija, teme, fascinacije - šta zelim da kažem, zašto sam uopšte na sceni) s druge strane;
 • Sadržaj performera i vidljivost toga na sceni, vaša lična priča i kako nalazimo arhetipsko i poetsko u ličnoj priči, odsustvo psihologizacije; Autentičnost i izloženost performera;
 • Razvijanje instikata i zona izvan - fiziologija kao gluma/performing (Jan Fabre);
 • Rad sa tekstom (fizikalnost teksta);
 • Rad u timovima na razvijanju scena;

 

4 MODUL - Let's Make Theatre

Kreacija performansa-predstave. Praktična primena svega naučenog/istraženog. Javna prezentacija - izvođenje performansa.

O METODU

Moj metod je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Sam po sebi je jedinstven, jer je prosto prelomljen kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet - ne radim ni po jednom autoru, niti sam usvojila metod koji već postoji, ne zato što sam želela da pravim jedinstveni metod, već zato što kada sam krenula u istraživanje teatra kakav želim da radim pre 20 godina, niko na našim prostorima nije imao pojma o čemu govorim, te sam to istraživanje i taj put sama kreirala. To naravno ne znači da je metod nije nastavo u vakuumu, već je zasnovan na nekim postojećim tehnikama (mahom Engleska i Benelux scena) i kombinacija je svih mogućih važnih ljudi i njihovog rada koji su uticali na moj razvoj kao umetnice. Neki od autora čiji je rad značajno uticao na mene i čiju metodologiju primenjujem u originalnom ili adaptiranom obliku su:

 

 • Poiesis - Stephen K. Levine, ISIS Canada i European Graduate School, Expressive Arts Division, Switzerland
 • Games for Actors and Non-Actors & Rainbow of Desire - Augusto Boal
 • The Moving Body - Jacques Lecoq
 • Through the Body - A Practical Guide to Physical Theatre - Dymphna Callery.
 • Devised and Collaborative theatre - Tina Bicat and Chris Baldwing
 • MAPA - Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam - Physical Training and Physical Theatre, Lightining Bodies, Coaching Physical Theatre
 • Directing Postmodern Theatre - Jon Whitmore
 • Improvisation technique, Book on Acting - Stephen Book
 • Book on Devising Theatre - The Frantic Assembly
 • Movement for Actors - edited by Nicole Potter
 • Impro for Storytellers - Keith Johnsotne
 • Jan Fabre - tehnike i vođstvo (guidelines) za performere (trening), kao i kompletan rad Jan Fabra.
 • Bob Wilson - njegove predstave i njegova predavanja.
 • AnneTeresa De Keersmaeker - njen kompletan rad.

Ova lista je daleko od celokupne, jer bi bilo nemoguće nabrojati sve one koji su uticali na ono kako radim danas izgleda. Na toj velikoj listi se nalazi niz poznatih i nepoznatih umetnika (od pisaca, do reditelja koje nisam imala prilike da vidim, ali sam, na primer, učila i pravila svoje koncepte gledajući youtube snimke), preko niza svojih talentovanih performera/ki i polaznika/ca različitih pozorišnih treninga koji su mi verovali i davali mi prostora da istražujem sve lude i/ili manje lude pozorišne ideje sa kojima sam dolazila i pokušavala da vidim šta se sa njima može na sceni. Moja praksa je nastala iz - prakse. Ono što je Mala akademija sada je produkt celog tog puta. Nadam se da će Mala akademija u budućnosti dobiti neki veći (duži format), njen sadržaj će se takođe menjati, jer kao umetnica neprestano učim i istražujem dalje, a svima onima koji su bili moji učitelji, prijatelji i moja inspiracija na ovom putu do sada sam neizmerno zahvalna.

VREMENSKI PLAN

MODUL 1  18-22. februar 2017.

18, 19. februar 11h-17h (vikend)

20, 21, 22. februar 17.30h-22h

Trajanje: 5 dana


MODUL  2  18-22. mart 2017.

18 ,19. mart 11h-17h (vikend)

20, 21, 22. mart 17.30h-22h

Trajanje: 5 dana


MODUL 3  8-12. april 2017.
8, 9. april 11h-17h (vikend)

10, 11, 12. april 17.30h-22h 

Trajanje: 5 dana


MODUL 4  8-14. maj 2017.
8-11. maj, ponedeljak - četvrtak  16h-22h

12-14 maj, petak-nedelja 11h-17h

(prilagođavanje satnice moguće)

Trajanje: 7 dana + javna prezentacija performansa (predstave)

Proces je povezan i obavezno je učešće na svim modulima.

MESTO ODRŽAVANJA

KC REX

Jevrejska 16

Beograd

http://www.rex.b92.net/

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Popunite prijavu u prilogu i pošaljite na marija@marijafarmer.com do 1. februara 2017. Do 5. februara 2017. ćete biti obavešteni o rezultatima i dobićete osnovne instrukcije za početak zajedničkog rada.

Prijavu možete naći i na http://marijafarmer.com/pozivi-audicije-treninzi/, kategorija "Otvoreni pozivi".

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Program je u potpunosti samofinansirajući i omogućen dobrom voljom i saradnjom autorke i KC REXa.

Cena po osobi 60 eur po modulu i plaća se na početku modula. Ukoliko uplatite sva 4 modula odjednom, onda je ukupna cena 220 eur po osobi (55 eur po modulu).

Mogući su dogovori oko ritma plaćanja i ukoliko Vam je to važno molim Vas  da to naglasite u prijavi.


O AUTORKI I VODITELJKI PROGRAMA

Marija Farmer

Pozorišna rediteljka i performerka, pesnikinja i trenerica/konsultantkinja za programe ličnog i organizacionog razvoja kroz pozorište. Autorka i rediteljka 20 predstava/performansa, objavila 3 knjige poezije i održala preko 400 treninga u zemlji i inostranstvu. Umetničke produkcije koje radi naziva Pozorištem nežnosti. Pozorište nežnosti je procesni, ekspresivni i fizički teatar i uključuje ogromnu ljubav i fascinaciju telom i time šta telo i naše čisto prisustvo na sceni može da komunicira. To je nenarativno pozorište, poetsko, ritualno, šamansko. Veruje u Lepotu i njenu snagu da isceljuje sve nas.

www.marijafarmer.com

www.magicagency.rs

Email: marija@marijafarmer.com