Mala akademija fizickog, ekspresivnog i procesnog teatra - MODUL 2

| 20.1.2016.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Otvaranje jedinstvene mogućnosti za učenje iz oblasti savremenog fizičkog teatra na našim prostorima. Metod je razvijen kroz godine eklektičkog učenja i kroz ličnu praksu.

 

Fizički teatar unosi telo, pokret, energiju i vizuelno u pozorišni jezik i magijsko/šamansko delovanje na publiku. Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual. Procesni (devising) teatar stavlja u fokus timsku kreativnost, kreativne stimuluse, improvizacije i uvodi sasvim nove principe kreiranja pozorišne predstave-performansa.2 MODUL - Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i režija/umetničko vođstvo.

Koncepti i tehnike, bazirani na ličnoj praksi i na Poiesis - Stephen Levine, Games for Actors and Non-Actors & Rainbow of Desire - Augusto Boal, The Expressive Body in Life, Art, Therapy - Daria Halprin, The Moving Body - Jacques Lecoq, Through the Body - A Practical Guide to Physical Theatre - Dymphna Callery.

Uloga reditelja u procesnom, ekspresivnom i fizičkom teatru - bazirano na ličnoj praksi i na Devised and Collaborative theatre - Tina Bicat and Chris Baldwing, MAPA Coaching Training, Directing Postmodern Theatre - Jon Whitmore.

Prijavu i više informacija o akademiji fizičkog, ekspresivnog i procesnog teatra možete pogledati OVDE