MALO VEROVATNA MISIJA - Gošća Noa Treister: LUG

| 5.5.2010. - 5.5.2010.
Produkcija
KC REX
Organizacija
Kulturni centar Rex
Noa Treister, umetnica koja živi u Beogradu, otpočela je projekat "Lug" pre 5 godina u selu Debeli Lug kod Majdanpeka. Cilj projekta je bio da pokrene proizvodnju narodnih rukotvorina, čime bi se popravila finansijska i socijalna situacija ženske populacije tog i susednih sela.

Projekat je trebao da bude i model kako se može pokrenuti i odvijati privređivanje u regionima čiji je ekonomski razvoj doveden u pitanje ili potpuno zastao pre skoro dve decenije. Noa Treister će govoriti o razlozima i stanju svoje inicijative kao svojevrsne umetničke intervencije, o njenim trenutnim ishodima, kao i svim onim teškoćama na koje se pri koncipiranju i realizaciji jedne takve ideje nailazilo i nailazi.

MALO VEROVATNA MISIJA je serija izlaganja i razgovora, na kojima umetnici/ce, arhitekti/ce, kulturni radnici i radnice, kreatorke/i kulturnih politika i aktivisti/kinje iz Srbije i zemalja regiona predstavljaju one svoje projekte koji su realizovani ili delimično realizovani u poslednjih nekoliko godina ali nisu, po oceni svojih inicijatora i protagonista ispunili, ili u potpunosti ispunili, svoju izabranu, planiranu ili zadatu misiju. Izlaganja i diskusije treba da lociraju i analiziraju nesklad ili procep između nameravanog i postignutog u skorašnjoj umetničkoj, kulturno-produkcijskoj, preduzetničkoj ili graditeljskoj praksi u zemlji i regionu (pod preduzetničkom i graditeljskom praksom se ne podrazumevaju samo poduhvati u sferama ekonomije i građevinarstva, već i izgradnja i nadgradnja državne i društvene konjunkture: od osnivanja političkih pokreta i partija, specijalizovanih državnih agencija, inicijativa građana i institucija civilnog društva itd. Više podataka o projektu i do sada održanim debatama možete naći na http://www.rex.b92.net/mvm