Medijski diskurs za i protiv juga Srbije

Kulturni centar Rex | 27.6.2013. - 27.6.2013.
Organizacija
Cinema Rex
U diskusiji će učestvovati Predsednik NUNSa Vukašin Obradović, novinar B92 Peđa Obradović i Svebor Midžić, koordinator kursa Kultura i umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji

Ovaj događaj se odvija kroz zajedničko gledanje emisije “Da Možda Ne - Spomenik u Preševu” u kojoj su uoči isteka roka koji je Vlada Srbije dala lokalnoj samoupravi za uklanjanje spomenika borcima OVPMB u Preševu diskutovali Šaip Kamberi, Zoran Stanković, Milovan Drecun, Riza Halimi i Boško Jakšić.

Diskusija koja će uslediti tokom i nakon zajedničkog gledanja baviće se karakteristikama i kapacitetom tada aktuelnog medijskog jezika i političkog diskursa kojim su se tretirali a pretežno i danas tretiraju politički, kulturni, privredni i drugi problemi juga Srbije. Svako takvo razmatranje nalazi se pred izazovom sagledavanja političkog nasleđa onog/onih jezika koji je/su doveo/li do rata na Kosovu i pred potrebom da se to nasleđe shvati i na racionalan način sagleda i time i prihvati ili odbaci.   
U diskusiji će učestvovati Predsednik NUNSa Vukašin Obradović, novinar B92 Peđa Obradović i Svebor Midžić, koordinator kursa Kultura i umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji.
Emisiju “Da Možda Ne - Spomenik u Preševu” koja je na RTSu emitovana 17.01.2013. godine možete pogledati na linku http://www.youtube.com/watch?v=Ilwh7KYOiE8
Tokom zajedničkog gledanja snimak će na zahtev učesnika i publike moći da se zaustavlja radi diskusije delova i detalja te TV debate. Na kraju diskusije pokušaće se da se dođe do zaključka o tome koliko i kako ovakva emisija utiče na razumevanje i odnos stanovništva Srbije prema datoj temi. 

Debata je deo Govornih programa Kulturnog centra Rex koji su ove godine podržavani od strane Fond za otvoreno društvo i Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda.

(na fotografiji: uklanjanje spomenika poginulim pripadnicima OVPMB u Preševu. Izvor: www.rts.rs)