NEMA REHABILITACIJE 3

| 23.1.2013.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Osvrti na svedočenja na aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju D. Mihailovića

U petak 25. januara pred Višim sudom u Beogradu biće održano poslednje ročište u procesu za rehabilitaciju ratnog zločinca i saradnika okupatora, ražalovanog generala JVuO Dragoljuba Draže Mihailovića. Dosadašnja svedočenja na procesu poverena su samo istoričarima koji se javno zalažu za rehabilitaciju Mihailovića i drugih ratnih zločinaca. Sudeći po dostupnim podacima, teze ovih istoričara, bez adekvatne stručne provere i rasprave, bez diskusije i verifikacije na ovdašnjim i međunarodnim konferencijama, prenesene su pravo u osnovnoškolske i srednjoškolske udžbenike, koji su time pre postali sredstvo masovnog dezinformisanja i indoktrinacije mladih ljudi nego sredstvo razvijanja sposobnosti za objektivno upoznavanje i sagledavanje prošlosti. Nažalost, u Srbiji nema aktivnih istoričara koji su specijalizovani za ovu oblast a oni koji se revizionističkoj i negacionističkoj istoriografiji protive kao samostalni istraživači i publicisti, nalaze se u medijskoj blokadi. Sudski procesi rehabilitacije odvijaju se uz redukovano prisustvo javnosti, na ročištima aktuelnog procesa u publici može da prisustvuje po svega dvadesetak ljudi koje predlaže podnosilac tužbe. Mediji o ovim procesima izveštavaju uniformno i po automatizmu, bez ikakve analitičke ili kritičke distance. Na ročištima, istoričari preuzimaju na sebe ulogu svedoka o događajima kojima nisu prisustvovali a sud traži od istoričara da objašnjavaju pravnu problematiku. Kada je Savez antifašista od suda zatražio zapisnik sa transkriptima svedočenja na procesu za rehabilitaciju D. Mihailovića, nije ga mogao dobiti jer nije strana u sporu. O svedočenjima se možete tačno obavestiti samo ako neka od tih strana odluči da ih objavi (transkripte dosadašnjih svedočenja tako možete naći na sajtu http://www.generalmihailovich.com/)

Brojne skorašnje sudske rehabilitacije, o kojima se možete obavestiti i u biltenima NEMA REHABILITACIJE (a koje uz mnoge druge kritičke članke možete pronaći na blogu projekta Poseta Starom sajmištu http://www.starosajmiste.info/blog/), ukazuju na neophodnost, hitnost ali i očekivanu dugoročnost javne rasprave o ulozi sudova i drugih javnih institucija u procesima rehabilitacija osoba koje su direktno ili indirektno učetvovale u masovnim zločinima, otvoreno pomagale ili latentno sarađivale sa okupatorima i kvislinzima, vršile masovni teror i najokrutnije zastraživanje i likvidacije civila.

Na trećoj tribini u ciklusu NEMA REHABILITACIJE razmatraće se dosadašnja svedočenja istoričara na aktuelnom sudskom procesu, kao faktora koji ovom političkom suđenju treba da obezbede pojavnost naučne zasnovanosti i objektivnosti.

Najavljena izlaganja na tribini:

- Dragoslav Dimitrijević "Neosnovana svedočenja"
- Goran Despotović "Metodologija revizionističkog i negacionističkog diskursa"
- Nebojša Dragosavac "Zašto istoričari svedoci govore sudijama pravnicima o sudskoj proceduri a ne o istorijskim činjenicama"
- Dubravka Stojanović "Ujedinjenje faktičkog i fikcionalnog u revizionističkoj istoriografiji"
- Radovan Pantović "Sa lica mesta" (ukoliko mu zdravlje to dozvoli, govoriće kao učesnik borbi partizana protiv udruženih Nemaca, Bugara i četnika u Južnoj Srbiji 1944. godine, u kojima je zaplenjena četnička dokumentacija sa spiskovima za kažnjavanja i likvidacije)
Moderator: Milan Radanović

Tribina je pripremljena u saradnji sa Savezom antifašista.

Na datom linku (http://www.starosajmiste.info/blog/) uskoro će se naći i bilten NEMA REHABILITACIJE br 2, sa transkriptima izlaganja na prethodnoj tribini ("Geneza četničkih zločina"), pregledom novijih tekstova, intervjua, diskusija na forumima itd. u vezi sa datom temom.