Nove knjige Bore Ćosića

Kulturni centar Rex | 9.4.1998. - 9.4.1998.
Organizacija
Cinema Rex
(Dnevnik apatrida, Barokno oko, Privatna praksa, Novi stanar, Starost u Berlinu, Projekt - Kaspar), izdavač B92

Iako se mnogima čini da je ovaj autor mrtav, on je nekim čudom još živ, samo što već dugo ne boravi onde gde smatramo da bi trebalo da boravi...

Na promociji govore: Rade Konstantinović, Branka Arsić, Jovan Čekic, Tatjana Rosić, Miško Šuvaković, Dragan Velikić i autor