Obeležavanje Dana borbe protiv narkomanije

| 31.5.2010. - 31.5.2010.
Dana 26. juna u Kulturnom centru Rex, održaće se tribina "Narkomanija je izlečiva bolest", povodom Svetskog dana borbe protiv narkomanije, a u organizaciji "Izlaska" organizacije za borbu protiv narkomanije. Gosti će biti, pored članova udruženja koji su bivši zavisnici, i lekari, kao i predstavnici policije. Naš cilj je da ovom tribinom razbijemo predrasudu i floskulu koja se često koristi, da je "jednom narkoman-uvek narkoman". Kroz svedočanstva bivših zavisnika i razgovorom o metodama lečenja, probaćemo da bacimo jedno novo svetlo na ovaj problem, sa jasnom porukom-da postoji izlaz.

...