OKO ULICE

Kulturni centar Rex | 14.6.2012. - 14.6.2012.
Organizacija
Cinema Rex
Fotografije u okviru izložbe „Oko ulice“ nastale su u okviru istoimenog projekta u realizaciji Centra za integraciju mladih i Asocijacije fotografskih autora iz Beograda. Autori fotografija su mladi uključeni u život i/ili rad na ulici koji posećuju Svratište.

Osnovni cilj projekta je da putem foto radionica i izložbi radova na nov način utiče na socijalno uključivanje i osnaživanje mladih koji žive i/ili rade na ulici.

Projekat "OkO ulice" pruža priliku mladima da svoj doživljaj ulice, rada i života na ulici pretvore u svojevrsne umetničke fotografije. Da sami ispričaju svoje životne priče i prikažu svoje viđenje okruženja.
Realizacija projekta započeta je u martu mesecu 2012. godine. Prva grupa od deset polaznika, korisnika usluge "Svratište za decu" i usluga na terenu, učestvovala je u radionicama na kojima su naučili osnove fotografije.
Nakon radionica, stečeno znanje primenili su fotografišući punih šest nedelja sve što im je zanimljivo na ulicama Beograda i sve što je deo njihove svakodnevice.

Umetničko angažovanje mladih ispratili su profesionalni fotografi iz Asocijacije Fotografskih Autora, Željko Šafar i Dragan Kujundžić, kao i terenski radnici Centra za integraciju mladih.

Tokom realizacije projekta ostvarili smo saradnju sa Domom Omladine, Parobrodom i Reksom. O projektu su izveštavale i brojne medijske kuće.
Projekat "OkO ulice" podržale su kompanije Telekom Srbija, Comtrade, Helenic, Coca Cola. Fotografije nastale u ovom projektu bile su izložene u nekoliko ustanova kulture, a organizovana je i donatorska izložba 24.5.2012. u Domu Omladine. Fotografije su i dalje dostupne za sve zainteresovane građane, organizacije i kompanije. Predviđena donacija za jednu fotografiju je 50 evra u dinarskoj protiv vrednosti. Sredstva od donacija biće deo Fonda za radno osposobljavanje korisnika Svratišta-mladih uključenih u život i/ili rad na ulici.