Otvaranje izložbe SIGNALI OTPORA

Kulturni centar Rex | 7.9.2011. - 7.9.2011.
Kreativni otpor protiv kapitalizma

Izložba 'Signali otpora' je prvi put realizovana u Londonu 2009. godine sa ciljem da se povežu i promovišu objedinjeni kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti u vremenu dominacije kapitala.
Izložba 'Signali otpora' povezuje priče društvenih pokreta prošlog veka, prikazuje uticaje i veze između i unutar pokreta protiv kapitalizma, rata i klimatskih promena. Prikazuje jednu u nizu priča o tome kako smo došli od Chiapasa do Seattlea, Genove i Kopenhagena. Do danas.

Signali otpora je aktivistički kolektiv umetnika i dizajnera koji slede ideju onoga što možemo opisati kao kreativni otpor, to je praksa koja nije striktno samo umetnost ili dizajn već kreativnost u sprezi sa društvenim i političkim pokretima koji su nastali iz krize kapitalizma.

Priča je protkana radovima koji su nastali u vreme pokreta, unutar samih pokreta ili za njih, a stvorili su ih umetnici, dizajneri, režiseri, fotografi, aktivisti i kolektivi. Izložba je dobra prilika da promislimo i proslavimo nove kreativne akcije koje su proizašle iz ovih pokreta. Na ovoj izložbi izbor radova će biti proširen i dopinjen radovima nastalim u regionu, kao i rezultatima nastalim na radionici sito-štampe u CK13.
Koncepcija i izbor 'Cactus Network' i 'Škart'.

Tekst Brajana Holmsa možete pročitati ovde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O projektu SIGNALI OTPORA

Projekat 'Signali otpora' bavi se kolektivnim umetničkim, dizajnerskim i aktivističkim praksama koje bi se mogle opisati kao kreativni otpor. Te prakse predstavljaju kolektivnu kreativnost angažovanu u društvenim i političkim pokretima kod nas i širom sveta, od kraja 1990-ih godina do danas. Projekat se bavi odnosom između društvenog/političkog angažmana i estetike, i razmatra načine na koje je moguće kolektivnim estetskim rešenjima doprineti uspešnosti društvenog pokreta. 'Signali otpora' ukazuju na značaj kreativnog delovanja, estetske intervencije, (samo)organizovanja i na potrebu za revitalizacijom često zaboravljenih kategorija poput solidarnosti i su-delovanja u savremenom društvu.

Serija istoimenih događaja je proistekla iz prve izložbe 'Signali otpora' realizovane u Londonu 2009. godine, sa ciljem da se predstave i promovišu kreativni oblici otpora, protesta i društveni pokreti iz različitih delova sveta u vremenu dominacije kapitala.

Jedan od najočiglednijih primera kreativnog otpora je pobuna Zapatista koji su 1994. izašli iz džungli meksičke pokrajine Chiapas i pokrenuli pobunu protiv neoliberalizma. Svojom kreativnošću i jezikom inspirisali su aktiviste širom sveta, koji su odlučno razvijali nove strategije i mreže iz kojih je potekao niz globalnih akcija. Tako je svetsku pažnju privukla, u novembru 1999. godine, direktna akcija aktivista, ekologa i sindikalaca koja je prekinula sastanak Svetske trgovinske organizacije u Sijetlu i tako zaustavila novi trgovinski ciklus kapitalističke globalizacije.

Na našim prostorima, otpor je prisutan već duže vreme u drugačijem kontekstu i drugačijim oblicima. Ovom serijom događaja se želi, ne samo da se iskorači iz okvira pukog sagledavanja kulture protesta koja je nastala u određenom periodu, već i da se podstakne na aktivno promišljanje i razvoj kreativnih strategija otpora u savremenom trenutku. Kako je otpor konstanta mislećeg društva, ovo je i pokušaj da se istakne progresivna i kritička pozicija dizajna i razvoj njegove angažovane dimenzije u kreiranju humanijeg društva. Razlog za otpor uvek postoji!

Radionica sito-štampe 'Signali otpora', prezentacija rada i razgovor sa članovima kolektiva 'Cactus' i 'Škart', projekcije filmova u Omladinskom centru CK13, Novi Sad, predstavljaće 4. deo Festivala samoorganizovanja koji organizuje Omladinski centar CK13, u saradnji sa kuda.org, Novi Sad & Kulturnim centrom Rex, Beograd.

 

Produkcija:

Centar_kuda.org, Novi Sad,

Kulturni centar REX, Beograd

 

Grafičko oblikovanje:

Škart


Partneri:

Omladinski centar CK13, Novi Sad,

Drugo more, Rijeka,

Festival samoorganizovanja,

Fond "Jelena Šantić", Beograd

Štamparija Gigant, Novi Sad

Daniel Print, Novi Sad

 

 

Program podržali:

Ministarstvo kulture RS
Grad Novi Sad