Performans Skinite lica sa vaših maski

Kulturni centar Rex | 2.11.2014. - 2.11.2014.
Performans Skinite lica sa vaših maski, grupe 3a3or iz Beograda, biće izveden 2. novembra 2014. u Kulturnom centru Rex (Jevrejska 16) u 20 h (nedelja), u sklopu festivala “Na sopstveni pogon”.

Performans Skinite lica sa vaših maski, grupe 3a3or iz Beograda, biće izveden 2. novembra 2014. u Kulturnom centru Rex (Jevrejska 16) u 20 h (nedelja), u sklopu festivala “Na sopstveni pogon”.

Pseudo-psihoanalitički postdramski performans “Skinite lica sa vaših maski ispituje psihoanalizu kao diskurs koji je baziran na Frojdovom “Uvodu u psihoanalizu”, a počiva na dve osnovne ideje: da nesvesno dominira nad svesnim i da je seks osnovni izvor ljudske motivacije. Prva se može dovesti u vezu sa dominacijom psihoanalize (u odnosu na druge škole psihoterapije) kao diskursa koji je preuzeo određeni nivo klasne moći u buržoaskom društvu, dok se druga stavlja u relaciju sa “perverzijom” i queer seksualnošću koja remeti normu. Te dve instance se ukrštaju i preispituju unutar grupne psihoanalitičke situacije. Protagonisti govore o intimnim problemima, osnovnim postavkama psihoanalize i njenoj kritici kako iz svog ličnog ugla, tako i preuzimajući identitete različitih teoretičara (Fuko, Delez, Poper, Rajh…), kao i samog osnivača, Frojda.
Publika može da se uključi u performans, a obzirom da ne postoji striktni scenario, svako je izvođenje jedinstveno – nikada se ne ponavlja.

Performans je premijerno izveden ove godine u maju 2014. na feminističkom pank festivalu PUNKURICA u Budimpešti, zatim u julu na festivalu Kvir-feministička-akcija u Beču i 16. septembra u CZKD-u (Beograd) u okviru Studija konteksta.