Pierrot lunaire

| 27.5.1998. - 27.5.1998.
Organizacija
Cinema Rex
Dirigenti: Premil Petrović i Aleksandar Stojanović; koncept i inscenacija: Irena Popović premijera 27/28. maj

Poslednje integralno izvođenje ove kompozicije u Beogradu bilo je 1976. godine. Od tada do danas izvođeni su koncertno samo pojedini delovi. Potaknuta paralelama koje je moguće izvesti poredeći vreme u kome živimo sa onim u kome je nastao Pierrot lunaire, grupa studenata FMU došla je na ideju o novoj postavci ove kompozicije.