POGLEDAJ U BUDŽET I RECI MI ŠTA VIDIŠ?

| 10.5.2012. - 11.5.2012.
Kancelarija Tačka kulturnog kontakta/Cultural Contact Point Serbia organizuje seminar i radionicu “Pogledaj u budžet i reci mi šta vidiš?”, koji će se održati 9. maja 2012. godine u Domu omladine, i 10. i 11. maja 2012. godine u Rex-u

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta/Cultural Contact Point Serbia organizuje seminar i radionicu “Pogledaj u budžet i reci mi šta vidiš?”, koji će se održati 9. maja 2012. godine u Domu omladine, i 10. i 11. maja 2012. godine u Rex-u

Ovaj seminar je namenjen svim predstavnicima javnih institucija, nevladinih organizacija, menadžerima u kulturi i ostalim kulturnim delatnicima koji se bave lokalnom kulturnom strategijom, upravljanjem projektnim ciklusom i menadžmentom u kulturi. Na seminaru ćemo pružiti osnovne informacije o samom Programu i njegovom kontekstu u okviru nove kulturne strategije, o strukturi, pravnoj osnovi, glavnim ciljevima programa, proceduri odlučivanja i razumevanju svih elemenata projektnog formulara Programa Kultura 2007-2013. Takođe ćemo predstaviti novi okvirni program Creative Europe, a koleginica iz CCP Slovenije će govoriti o svojim iskustvima i mehanizmima finansiranja u Sloveniji. Biće predstavljeno i deveto izdanje publikacije o izvorima finansiranja Građanskih inicijativa, program Evropa za građane i građanke, kao i uspešan projekat Ring Ring-a "Phone Art". Predstavnice finansijskog sektora Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu će govoriti o finansiranju kulture na nacionalnom i lokalnom nivou. Specijalan gost Beograda je i novoosnovana kancelarija CCP Albanije.

Drugog dana u okviru radionice praktično ćemo se baviti budžetom, njegovom strukturom i načinom popunjavanja.

Želimo da napomenemo da je ove, 2012. godine, poslednja prilika za apliciranje na odeljke 1.1, 1.2.1 i 1.3.6 (Projekti saradnje i Evropski festivali kulture) u okviru programa Kultura 2007-2013, dok će se u 2013. godini moći još aplicirati na odeljke 1.2.2 (Književni prevodi) i 1.3.5 (Projekti saradnje sa trećim zemljama). 

Više informacija na: http://www.ccp-serbia.org/