POSETA MUZEJU BANJIČKOG LOGORA, sa stručnim vođenjem.

| 13.7.2017. - 13.7.2017.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u poseti Muzeju Banjičkog logora, radi podsećanja na žrtve okupatorskog i kolaborantskog terora i diskusije o kapacitetima i konceptima rada ovakvih institucija u vremenu pokušaja nenaučne revizije istorije Drugog svetskog rata na jugoslovenskim prostorima. Neka pitanja osnivanja, svrhe, kontrole i tragičnih ishoda rada ovog i drugih koncentracionih logora i danas se diskutuju u naučnoj i stručnoj javnosti, što iz legitimnih, naučnih, što iz često vrlo problematičnih političkih razloga. Posetom želimo da se „iznova“ upoznamo sa ovom materijom i aktuelnim odnosom države i društva prema istorizaciji i reprezentaciji postojanja i funkcionisanja logora, onako kako se ogleda u stalnoj postavci kroz koju će nas voditi jedan od kustosa muzeja.

Ovo je prva aktivnost novog jednogodišnjeg projekta našeg centra „FAŠIZAM, MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS", u okviru kojeg nastavljamo diskusije, istraživanja i publikovanja koja su, verujemo, doprinela boljem poznavanju i razumevanju nekih važnih tema i problema savremenog kulturnog i političkog života.

Na fotografiji: Vođe čačanskih komunista pred streljanje na Banjici, 1942, izvor https://sh.wikipedia.org/wiki/Logor_Banjica

 /

Projekat FAŠIZAM, MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS

Cilj projekta je pregled, dokumentacija i kritička analiza aktuelnih nacionalnih, regionalnih i tipskih evropskih praksi muzealizacije i istorizacije fašizma kao i oficijelne edukacije o istorijskim i savremenim oblicima fašističkih ideologija i pokreta. Kroz predavanja, seminare, istorijske časove, studijske posete, vođenja kroz izložbe i druge istraživačke i prezentacione aktivnosti, sagledavaju se kapaciteti, principi i metodi aktuelnih istorizujućih i edukativnih politika o fašizmu. Projekat je posredno namenjen objedinjavanju, sažimanju i primeni naučnih, umetničkih i aktivističkih praksi i znanja koja su se razvila u periodu skorašnje reafirmacije neofašističkih i „postfašističkih" ideja, ideologija i politika na evropskoj i svetskoj političkoj i kulturnoj sceni.

Projekat se realizuje u vreme kada su u više evropskih zemalja na vlast su došle ili na nju pretenduju partije i pokreti koji koriste veći ili manji deo ideološkog i retoričkog repertoara istorijskih fašističkih pokreta. Sudeći po mnogim istraživanjima, ova pojava je rezultat i snažnih trendova relativizacije ili negacije istorije fašističkih pokreta, bilo u pogledu njihovih ideoloških osnova ili političkih i militarističkih delovanja, a koji se trendovi uočavaju u institucionalnim, obrazovnim, medijskim, kao i raznim drugim političkim i kulturnim praksama. Projekat teži da detektuje takve trendove i kritičko-analitički ih predstavlja javnosti kao uvod u moguće korektive datog stanja.

Projekat teži da u skladu sa svojim mogućnostima i formatima mapira aktuelna stanja muzealizacije i istorizacije fašizma i sumira određena iskustva dosadašnjih političkih, aktivističkih, medijskih i naučnih aktivnosti i dostignuća na ovom polju. Projekat prepoznaje i kao jedan od svojih fokusa ima potrebu reartikulacije koncepata i ciljeva borbe protiv zaborava istorije fašizma u institucionalnom i opštem javnom diskursu i prostoru. Projekat zato teži da ostvari kompilaciju i reafirmaciju najboljih iskustava u suprotstavljanju zaboravljanja i potiskivanja istorije borbi protiv fašizma i neofašizma.

Misija projekta je animacija što širih specijalističkih i aktivističkih potencijala za davanje kritičkih odgovora na sve oblike hegemonije koja pogoduje razvoju fašizma i neofašizma.