Poseta Starom sajmištu: Obilazak Jasenovca i Donje Gradine

Kulturni centar Rex | 9.6.2012. - 9.6.2012.
Organizacija
Cinema Rex
Studijsko putovanje 9. juna 2012.

U okviru ovogodišnjih aktivnosti projekta Poseta Starom sajmištu / Staze, radi kompletnijeg i kompleksnijeg sagledavanja prošlih i savremenih politika i praksi sećanja na Drugi svetski rat, Holokaust, genocid, ratne zločine, kolaboraciju i otpor okupaciji i fašizmu, biće organizovani i obilasci spomen područja i memorijalnih centara u Jasenovcu, Donjoj Gradini, Kragujevcu i Kraljevu.

Obilazak Spomen područja Jasenovac i Spomen - područja Donja Gradina biće realizovani u subotu 9. juna. Ukoliko raspoloživo vreme i organizacione mogućnosti to dozvole obići će se i logorski objekat u Staroj Gradiški. Ova jednodnevna ekskurzija ima za cilj da učesnike i učesnice projekta kao i sve zainteresovane koji će se pridružiti organizovanom obilasku bliže upozna sa istorijatom Logora Jasenovac kao i zvaničnim politikama sećanja u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini (Spomen - područje Donja Gradina se nalazi u Republici Srpskoj) na masovne zločine koji su se u njemu dešavali tokom Drugog svetskog rata.

Jasenovac je, osim činjeničnih istorijskih veza sa logorima na Starom sajmištu, kao zvanični simbol stradanja u svim logorima na teritoriji Jugoslavije (u politikama sećanja SFRJ), postao dominantna referenca na zločine Drugog svetskog rata i u Saveznoj Republici Jugoslaviji, kada je podignut spomenik Žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na obali Save kod Starog sajmišta. To je ostao i u savremenoj Srbiji, gde se na taj spomenik zvanično polažu venci 22. aprila, na dan proboja logoraša iz Jasenovca 1945. godine.

Pitanja selekcije, razumevanja, interpretacije i predstavljanja istorijske faktografije u vezi Logora Jasenovac su srodna onima koja se već nameću ili će se tek pojaviti i u pristupu planiranju i definisanju budućnosti lokacije Starog sajmišta, kao mesta komemoracije Holokausta, genocida, koncentracionih logora i ratnih zločina nad zatočenicima ali i mesta adekvatne refleksije geneze i razvoja fašističke ideologije, politike i prakse u kontekstu uzroka, odvijanja i posledica Drugog svetskog rata a sa jasnim razlučivanjem istorijskih činjenica o tome ko se, zašto i kako fašističkoj ideologiji, politici i praksi pridruživao ili priklanjao a ko se, kako i zašto istima suprotstavljao i protiv njih borio. Predstojeći obilasci, stručna vođenja kao i materijali koja će ih pratiti u vidu priručnog ridera, treba da omoguće kompleksnije i šire sagledavanje i takvih pitanja.

Stručno vođenje u spomen područjima biće priređeno od strane tamošnjih kustosa a prateći materijali su pripremljeni u saradnji sa više istoričara koji se bave istorijskom faktografijom o jasenovačkom logoru i njenim prošlim i savremenim interpretacijama i reprezentacijama. Zahvaljujemo se u tom smislu Antunu Miletiću, dr Jovanu Mirkoviću (Muzej genocida), dr Vjeranu Pavlakoviću (Filozofski fakultet u Rijeci) kao i drugim ekspertima koji su nam savetima pomogli oko pripreme obilaska.

Prijavljivanje za posetu Jasenovcu i Donjoj Gradini može se obaviti preko adrese starosajmiste.info@gmail.com, a putem iste se mogu dobiti i detaljnije informacije o uslovima i planu putovanja. Prednost u prijavljivanju imaju učesnici i učesnice na nekom od seminara ili javnih vođenja u okviru dosadašnjih aktivnosti projekta Poseta Starom sajmištu. Polazak iz Beograda biće najkasnije ujutru u 7h a povratak najverovatnije pre ponoći istog dana. Prevoz će se odvijati autobusom a svi zainteresovani učesnici i zainteresovane učesnice moraju imati važeće pasoše. Budžetom projekta predviđeno je samo pokrivanje troškova puta a hrana se može poneti ili kupiti na usputnim stajalištima.

Zvanični vebsajt Spomen područja Jasenovac http://www.jusp-jasenovac.hr