Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

Kulturni Centar Rex | 20.5.2013. - 21.5.2013.
UZ)BU))NA))) vas poziva na okrugli sto: Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu (20. i 21. maj)

Ovim susretom želimo da otvorimo prostor za razgovor o složenim pitanjima vezanim za život i rad u savremenom društvu u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, njegovih paradigmi, politika, tehnika kontrole, uslova rada, migracijskih režima, demokratije, kroz prizmu materinstva, majčinstva i reproduktivnog rada (starateljski rad, rad nege i brige, kućni rad...). Razgovor je zamišljen kao podsticaj za aktivistički, politički, istraživački, teorijski rad uvođenjem perspektiva koje se kritički odnose spram aktuelnih režima i koje preispituju etablirane agende postojećih praksi politika emancipacije.

U situaciji eskalacije kapitalizma, degradiranja uslova svakodnevnog života i rada, kao i opšteg nezadovoljstva, koje provocira neophodnost mišljenja i proizvodnje alternativa, bavljenje ovim pitanjima smatramo ključnim: Kako funkcionišu savremeni režimi materinstva i majčinstva u uslovima razvoja gobalnog tržišta i sveopšte privatizacije? Kako se tržišne vrednosti šire različitim praksama, politikama i institucijama kroz sve sfere svakodnevnog života? Kako procesi retradicionalizacije utiču na organizaciju svakodnevnog života i kapitalističku akumulaciju? Kako se uspostavljaju klasni odnosi u kapitalizmu i neoliberalizmu, u odnosu na prakse starateljstva i starateljskog rada? Kako funkcioniše strukturalna povezanost proizvodnje klasnog društva sa proizvodnjom rase, roda, nacije i seksualnosti? Da li se o majčinstvu može govoriti kao o funkciji koju može da vrši svako? Šta možemo da naučimo kritički promišljajući socijalističko nasleđe? Koja je uloga nacionalizma i nacionalnih populacionih politika? Kako su u globalnim mrežama rada brige i nege upisani neokolonijalni odnosi koji proizvode nove klasne razlike u polju emancipacije žena? Koja je uloga savremenih reproduktivnih tehnologija u disciplinovanju i eksploataciji naših tela? Šta su to reproduktivna zajednička dobra? Kako da ih proizvedemo i koji je njihov potencijal? Šta znači postajanje majkom kao oblik političke subjektivizacije u vreme tržišnog fundamentalizma, sveopšte krize, sveprisutne eksploatacije, permanentnog rata i diskriminatorskih i nasilnih režima seksizma, homofobije i rasizma, to jest društveno-ekonomskih relacija koje se pokazuju kao fundamentalno nepravedne? Kako da govorimo o postajanju majkom kao o zajedničkom naporu u proizvodnji drugačijih i pravednijih uslova za život i proizvodnji društvenih odnosa koji nisu zasnovani na eksploataciji i koji nas međusobno ne udaljavaju?

Okvir koji predlažemo je otvoren i neformalno organizovan razgovor sa uvodnim izlaganjima, čija je uloga podsticaj za razmenu u kojoj su svi prisutni pozvani da iznesu svoja znanja, iskustva, uvide, podatke, ideje i pitanja u vezi sa temom. U trenutku opšte krize u kojoj ideje solidarnosti naizgled postaju stvar nekih prošlih sistema i uređenja, smatramo da je potrebno ponovo promisliti i reartikulisati područja borbe i otpora, sabirajući znanja i strategija, levice i feminizma, kako onih lokalnih, tako i internacionalnih.

Sve i svi ste dobrodošli da uzmete učešće!

....................................

Program okruglog stola "Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma"

20. maj

11:00 - 12:00

Najava:

uz)bu))na)))

Tanja Marković i Ana Vilenica

Uvod:

Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

Ana Vilenica, uz)bu))na))), Beograd-Pančevo

12:00 - 13:00

Uvod:

Reproduktivni rad i materinstvo u Jugoslaviji

Gordana Stojaković, S.T.R.I.K.E., Novi Sad

13:00 - 13:15 pauza

13:15 - 14:15

Uvod:

Nacionalne populacione politike i konstrukcija materinstva u post-socijalističkoj Srbiji

Tanja Višić, antropološkinja, Beograd

i

Bosanskohercegovačko majčinstvo na razmeđi između nacionalnog i tržišnog regulisanja

Anela Hakalović, teoretičarka, Sarajevo i Jasna Kovo, teoretičarka, Sarajevo

14:15 - 15:30 pauza za ručak

15:30 - 16:30

Uvod:

Neoliberalizam i materinstvo: biznis kao i obično

Liliana Burcar, Odeljenje za engleski jezik Univerziteta u Ljubljani

16:30 - 16:45 pauza

16:45 - 18:00

Uvod:

Subverzija materinstva kao institucije i ponovno promišljanje majčinstva kao radikalne političke prakse

Silvia Federici, Hofstra Univerzitet, Njujork

-----------------------------

Razgovor će biti vođen na BHS i engleskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod.

Tokom trajanja okruglog stola u KC Rex će biti organizovana dečiji boravak. Ukoliko želite da dovedete dete ili decu molimo vas da nas obavestite o njihovim navikama, potrebama, specifičnostima i uzrastu kako bismo na najbolji način brinuli o njima. Možete nam pisati na: info@uzbuna.org.

Program:

21. maj

11:00 - 12:00

Uvod:

Čudovišnost transmaterinstva: ima li tu stvarnih novosti (u doba neoliberalizma)

Dušan Maljković, Centar za kvir studije, Beograd

12:00 - 12:15 pauza

12:15 - 13:15

Uvod:

Pod kojim uslovima majke mogu da budu politički subjekt?

Iva Nenić, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i Adriana Zaharijević, Centar za ženske studije, Beograd

13:15 - 14:15

Uvod:

Reproduktivne tehnologije i feministička etika

Rada Drezgić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

14:15 - 15:15 pauza za ručak

15:15 - 16:30

Uvod:

Outsourcing rada nege u globanim mrežama nege: Reakcionarna rodna jednakost u Evropi

Majda Hrženjak, Mirovni institut, Ljubljana

i

Dole sa detinjstvom i odraslošću: Briga kao rad i kao menadžment

Madam Tlank, spisateljica i prevoditeljka, London

16:30 - 16:45 pauza

16:45 - 18:00

Reprodukcija viška: O rodu u ekonomskom smislu

Marina Vishmidt, teoretičarka, London

....................................

Razgovor će biti vođen na BHS i engleskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod.

Tokom trajanja okruglog stola u KC Rex će biti organizovana dečiji boravak. Ukoliko želite da dovedete dete ili decu molimo vas da nas obavestite o njihovim navikama, potrebama, specifičnostima i uzrastu kako bismo na najbolji način brinuli o njima. Možete nam pisati na: info@uzbuna.org.

....................................

Kao uvod u razgovor predlažemo knjigu

Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma.

urednica: Ana Vilenica

izdavač: uz)bu))na))), Beograd

mart 2013. godine

prevod sa engleskog jezika: Tanja Marković, Marija Samardžić, Milica Gudović,

Ana Vilenica

prevod sa slovenačkog jezika: Maja Solar, Nataša Jančić

lektura i korektura: Marija Samardžić, Ana Vilenica

dizajn i prelom: Demian Bern

Knjiga Postajanje majkom sadrži umetničke radove, interdisciplinarne studije iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, kao i tekstove koji se bave promišljanjem ličnog i aktivističkog iskustva i rada sledećih autorki i autora: Cynthia L'Hirondelle, Katja Kobolt, Elżbieta Jabłońska, Madame Tlank, Mira Mattar, Sanja Iveković, Nataša Ilić, Tanja Višić, Sandra Dukić, Anela Hakalović, Jasna Kovo, Dejan Habicht, Fabrika pronađene odeće, Elena Marcevska, Nabudu grupa, Darja Zaviršek, Dušan Maljković, Nina Power, SubRosa, Milica Gudović, Marija Janković, Iva Nenić, Adriana Zaharijević, Agnes Janich, Lenka Zelenović, Škart, Silvija Federici, Ana Vilenica, Claire Fontaine, CRAP! Kolektiv i Marina Vishmidt.

pdf fajl knjige za slobodno preuzimanje:
http://www.uzbuna.org/yu/drugarska-preporuka/postajanje-majkom-u-vreme-neoliberalnog-kapitalizma-0
..................................................