Predstava/instalacija „Tišina“ ERGstatus plesni teatar, Srbija

Kulturni centar Rex | 5.12.2014. - 5.12.2014.
Instalacija „Tišina“, posvećena je našem kolegi Stojanu Simiću, kao prvom profesionalnom igraču savremenog plesa u Srbiji, koji je gluva osoba.

 
 

Autorski tim: Sojan Simić, Jovana Rakić Kiselčić, Marko Pejović, Boris Čakširan, Nataša Šmelc, Boris Novači Bojić, Jelena Stojiljković, Aleksandra Đokić, Vera Jovanović, Ivana Bućko, Vesna Nestorović Coka i Bojana Mišić.

Trajanje: 90 minuta

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Instalacija „Tišina“, posvećena je našem kolegi Stojanu Simiću, kao prvom profesionalnom igraču savremenog plesa u Srbiji, koji je gluva osoba.
Odnos društva prema osobi zasnovan je na principima moći, u kome društvo identifikuje pojedinca kao subjekta određenog pola, porekla, socijalnog statusa, mentaliteta, odnosno kao onog/onu koja ima određene kapacitete i sposobnosti… Ukoliko je taj pojedinac pripadnik manjinske populacije, ukoliko je njegov svakodnevni život otežan tom činjenicom, dodatno postaje važno da se taj odnos društvo – pojedinac postavi u javni diskurs.
U projektu učestvuje veći broj umetnika i saradnika koji individualno rade sa Stojanom kroz proces koji je bio prikazan u dva navrata: na Bitef Polifoniji, gde smo se bavili kontaktom i dodirom dva subjekta, kao i traganjem za rečima i govorom, i na Festivalu Na sopstveni pogon, sa istraživanjima koja se tiču govora, jezika i komunikacije.
Predstava se kroz formu instalacije obraća posmatraču, „razgovara“ sa njegovim mislima i predrasudama, percepcijom posmatranog. Instalacija otvara prostor za igru sa drugačijim formama komunikacije subjekta, tretirajući ih kao objekte istraživanja...