Predstava “Još jedno pismo preko Crvenog krsta”

Kulturni centar Rex | 7.12.2014. - 7.12.2014.
Predstava „Još jedno pismo preko Crvenog krsta” je dokumentaristička predstava bazirana na porukama koje su dve sestre iz Sarajeva razmenjivale u periodu 1992-1995.

Autorkе/izvođačicе: Sanela Krsmanović, Elma Selman
Dramaturgija: Sanela Krsmanović, Elma Selman, Bojana Vidosavljević
Produkcija: Internacionalni teatarski festival „MESS“ i „Sarajevski ratni teatar“
Izvršna produkcija: Belma Jusufović
Grafički dizajn: Bojan Mustur
Fotografija: Velija Hasanbegović
Trajanje 60 minuta.

Organizovan je prevod na srpski znakovni jezik, kao i audio naracija za slepe i slabovide osobe. Prostor je pristupačan za korisnike/ice kolica.

Predstava „Još jedno pismo preko Crvenog krsta” je dokumentaristička predstava bazirana na porukama koje su dve sestre iz Sarajeva razmenjivale u periodu 1992-1995. Iako udaljene 3 km, u tom periodu se nisu viđale. Jedini oblik komunikacije im je bila jedna stranica A-5 formata, otvorena za tuđe poglede.
Izvorni sadržaj poruka se koristi u predstavi, a ujedno je korišćen i kao okvir za istraživanje, putem tela i pokreta, kroz čežnju, čekanje i zajedničko sanjanje ponovnog susreta i nekih srećnijih vremena.
Elma Selman / Sanela Krsmanović